שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום חמישי ‏20 ‏ינואר ‏2022  י"ח בטבת, תשפ"ב
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מרצי שורשים \ הרב יהודה לייב אשלג
הרב יהודה לייב אשלג
הרב יהודה לייב אשלג שליט"א בנו הגדול של כ"ק האדמו"ר מאשלג זצוק"ל בעל מסורת הזהר, ומחודש אב תשע"ו - מכהן כממלא את מקום אביו כאדמו"ר מאשלג שליט"א. מחבר פירוש על הקדמות סביו בעל הסולם זצוק"ל.

אירועים

לא נמצאו רשומות

מאמרים

עומק הניסיון
הרב יהודה לייב אשלג
עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה. א', תיכף כשנולד אברהם רצו הגויים להרגו וכו'. ב', לאחר מכן באור כשדים, השליכו נמרוד אל תוך האש, וניצל...
שמחת הסעודה בתשיעי
הרב יהודה לייב אשלג
ספר שערי תשובה השער הרביעי (אות ח-ט):
חוקי הרוחניים
הרב יהודה לייב אשלג
חוקים רוחניים עליונים הנוהגים בנבראים
תערוך לפני שולחן נגד צוררי
הרב יהודה לייב אשלג
ויעש את השלחן עצי שטים וגו', (ויקהל, שמות לז' י'). יובן לפי המובא בספר הזוהר הקדוש (תרומה סולם אות תפ"ה- ת"צ), ועשית שלחן עצי שטים וגו', וכן אמר דוד המלך (תחי' כ"ג ה'): תערוך לפני שולחן נגד צוררי וכו': שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הרי עיקר המזון והסעודה הוא בשבילם, וכל העולם אינו ניזון אלא בזכותם ומתמצית בלבד. משא"כ כאשר ח"ו אינם עושים רצון המקום, שיורדים בגלות ומתהפך הדבר להיות הם ניזונים מן התמצית בלבד. כן איתא גם בזוה"ק לך לך (סולם אות קפ"ג-קצ"א) יעויי"ש ובביאור המאמר שבאות קצ"א. המעין בל' הזוה"ק ימצא, שמקשר שלחן הנז' בתהילים עם שולחן העשוי במשכן, אשר בזה יובן גם טעם אמירת מזמור זה (מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר), בכל סעודה מג' סעודות השב"ק. [להלן בחלק המקורות, הובאו דברי הזוה"ק בהרחבה.]
מעשה מהבעש``ט לפסח
הרב יהודה לייב אשלג
מעשה שהיה בעל הסולם זי"ע נוהג לספרו בליל פסח אחר עריכת הסדר...
צרוף ישראל, וזמן המוקצב
הרב יהודה לייב אשלג
רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות וכו'
צנצנת המן
הרב יהודה לייב אשלג
וזה לשון מהרח"ו בהקדמה לשער ההקדמות: ואין ספק כי לולי שרשב"י הכיר וידע ברוח קדשו כי ר' אבא היה חכם גדול ויודע להלביש ולהעלים הדברים דרך חידה ורמז שלא יבינו אפי' חכמי הדור ההוא, לא היה מצוהו שיכתוב (כדאיתא באדרא זוטא). והגם שציוה לר' אבא שיכתוב, אמנם בהיות שיכתבם בהעלם גדול כאלו לא נכתבו כלל דמי.
חובת התלמידים
הרב יהודה לייב אשלג
חובת התלמידים [ליום היא"צ ולזכרו של בעל הסולם]
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר