שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום חמישי ‏21 ‏אוקטובר ‏2021  י"ז בתשרי, תשפ"ב
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מרצי שורשים \ שורשים
שורשים

אירועים

לא נמצאו רשומות

שו"ת

מאמרים

תוכנה של שתיקה
שורשים
משברים בזוגיות נובעים לא משונות או מפערים אלא מחוסר הקשבה. ההשקעה הגדולה ביותר שתוכלו להשקיע בזוגיות שלכם היא בחידוד מיומנויות ההקשבה. שתיקה שווה זהב, מצד שני השתיקה היא המנגנון המאפשר לאלימות להתנהל באין מפריע, היא חיונית, ולכן תסריט "יום הדין" המתאר את הפרת קשר השתיקה מוכר ומופנם והשאלה היא, מה נכון להקשיב - לשתוק, או להגיב בהתאם?
ימי השובבי``ם - אחד מזמני התשובה
שורשים
תמיד אפשר לעשות תשובה, ותמיד היא רצוייה ומקובלת. חז''ל מלמדים שיש זמנים מסויימים שבהם ה' עוזר לאדם להתעורר יותר לתשובה, ובאותם הימים קל יותר לתשובה להתקבל ברצון.
פרשת יתרו - אחדות
שורשים
"ויחן שם ישראל נגד ההר" (יט, ב) לא נדבר על שם הפרשה, נדבר על מה שמביא את הגאולה. הדבר שבזכותו קיבלנו את התורה, הדבר שבחסרונו חרב בית מקדשנו... רש"י אומר על הפסוק : כאיש אחד בלב אחד
ראש חודש
שורשים
קידוש החודש נצטונו בתורה: 'החודש הזה לכם ראש חודשים', והיינו, שמצוה על בית דין הגדול לקדש חודשים ולעבר את השנים ולקבוע את מועדי השנה על פי אותם הימים שנקבעו לראש חודש, וזו היא המצוה הראשונה שנתנה לישראל. חודשי השנה שמצטוו בית דין לקדשם הם חודשי הלבנה.
דומים למלאכים
שורשים
ביום הזה, יום קדוש, בני אדם דומים למלאכים, מה העניין של מלאך?
חודש אלול - ימי רצון
שורשים
אלול הוא האחרון בחודשי השנה לפני ראש השנה. וראש השנה הוא יום הדין לכולם, לפיכך נקבע חודש אלול לתשובה ובו מרבים באמירת סליחות ותחנונים לפני ה'.
מנהגי חודש אלול
שורשים
קצת מנהגים של חודש אלול...
טיפ ראשון - לזכות בטיפ באלול
שורשים
אלול איך לזכות בדין - טיפ מעשי אלול - חודש הרחמים והסליחות רגע לפני היום הגדול, בו נעמוד לפני ה' ועם מה נבוא? אז זהו, שיש כמה עצות לדברים שאפשר וכדאי לעשות שיכולים לעזור לנו לזכות. קבלו מאיתנו סדרת טיפים במתנה כדי שנוכל בע"ה לזכות:
נחמו נחמו עמי
שורשים
שבע השבתות של נחמה
ט``ו באב - חג של אהבה
שורשים
אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים. שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים... "
משמעות האבלות בימי בין המצרים
שורשים
יש סיפור, על אפלטון והנביא ירמיהו. הפילוסוף אפלטון פגש את הנביא ירמיהומקונן תמרורים על לורבן הבית, ואחרי שנוכח לדעת את חכמתו שאל אותו איך מתאים לחכם כמוך לבכות על העבר? הרי בית נמקדש כבר נשרף ואיננו ומה התועלת בבכייתך? ואמר לו ירמיהו אינני יכול להשיב על שאלתך כי לא תבין.
לעשות שלום - פרשת פנחס
שורשים
בפרשת פנחס כתוב "הנני נותן לו את בריתי שלום", כמה הינו מוכנים לתת בעד שלום, וידוע ששלום הוא לא רק דבר חיצוני, בין שני עמים (במקרה שלנו היום), בין שני כוחות, בין שני גופים, שני אנשים, הוא מתחיל במקום הרבה יותר פנימי, הוא מתחיל בתוך האדם, בין הכוחות המניעים את האדם.
צום שבעה עשר בתמוז
שורשים
ישנם ימים שהם ימי צום שכל ישראל מתענים בהם, בגלל הצרות שהיו בהם, כדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. ועיקר התענית היא לחזור בתשובה. חמש פורענויות קרו ב י"ז בתמוז: 1. נשתברו הלוחות הראשונים 2. בבית המקדש הראשון בוטל קורבן התמיד. 3. הובקעה העיר ירושלים בחורבן בית שני 4. אפוסטמוס הרשע שרף את התורה 5. הועמד צלם בהיכל
פרשת קורח - הרצון
שורשים
''ויקח קורח'' (טז, א) ורש''י מפרש ''לקח לעצמו מקח רע''. לכל אדם יש רצון, צריך להסתכל מאיפה הוא מגיע, האם הוא מגיע מעולם הקדושה, האם הרצון טוב ונכון, או שהוא מגיע מההפוך.
להרים את הראש - פרשת נשא
שורשים
אני אדם רגשי או שכלי? איך להגיע לשכל?
חודש סיון
שורשים
י''ב הימים הראשונים של חודש סיון שונים משאר ימי החודש ויש בהם יותר קדושה. היום הראשון הוא ראש חודש, ודינו כשאר ימי ראשי חודשים. ארבעת הימים שבין ראש חודש לחג, החל בשישי לחודש, משה רבינו עסק בהם בענין קבלת התורה עם אבותינו. בשישי בו, חג השבועות. השביעי בסיון, הוא 'יום טבוח', שביום זה היו מקריבים את קרבנות עולת הראיה שהביאו העולים לרגל, כשחל שבועות בשבת. ועוד חמישה ימים שגם בהם הקריבו קורבנות הראיה, אלה שלא הספיקו להקריבם בחג. ולכן י''ב הימים האלו נתקדשו יותר.
ברכת האילנות
שורשים
'היוצא לשדות או לגנות בימי ניסן וראה אילנות פורחות וניצנים עולים, מברך: 'ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ונאות כדי להנות בהן בני אדם'. ואילו לשון הברכה השגורה בפינו היא: ...שלא חסר בעולמו דבר וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם'.
פרשת ויקרא
שורשים
'ויקרא ה' אל משה וידבר ה' אליו'' (א, א) ואומרים חז''ל, למה הקדים קריאה לדיבור, למדה תורה דרך ארץ שלא יאמר אדם לחברו אלא אם כן קראו. ומה הענין? ואמרו שאדם רוצה לדבר עם חברו, שלא יתחיל לדבר איתו פתאום, אומרים שה' לא רוצה שנכנס לחבר פתאום, היינו שצריכים קודם לדפוק בדלת, ואחר כך להיכנס.
יום רצון לירידת גשמים
שורשים
ום כ' באדר הוא יום רצון של ירידת גשמים שעשאוהו יום טוב בימי שמעון בן שטח וחוני המעגל. מסופר במסכת תענית: "בעשרים בו צמאו העם למטר שירד להם מפני שהיה רעבון ובצורת בארץ ישראל שלוש שנים זו אחר זו, והתפללו ולא ירדו גשמים, וכיון שראו שיצא רוב אדר ולא ירדו גשמים הלכו להם אצל חוני המעגל, אמרו לו: התפלל שירדו גשמים. אמר להם: צאו והכניסו תנורי פסחים שלא ימקו. (מהגשמים)
ימי הפורים
שורשים
פורים חוגגים במשך שני ימים, אך יש חלוקה במקומות, במקום שנוהגים לחגוג בו בי''ד לא חוגגים בט''ו וההיפך, וכתוב ''לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם'' (אסתר ט)
מקבץ הלכות לפורים
שורשים
חג פורים 4 מצוות בחג הפורים: 4 ה"ממים" מקרא מגילה מתנות לאביונים משלוח מנות משתה מקבץ הלכות בנושא וגם קצת על פרשת זכור ומחצית השקל
מחצית השקל דוקא
שורשים
למה ציותה התורה על מחצית השקל ולא שקל שלם? יש הרבה תירוצים, נדבר על כמה: בגלל שהשקלים באים לכפר על עוון העגל, ולא היו ישראל בעוון זה אלא מחצית היום בלבד, משש שעות של יום הארבעים לעליית משה לשמים ועד הערב. אמר ה' את אותן השעות שהייתם עובדים לעבודה זרה ומתפרנסים משלי - עליכם להחזיר לי פרנסתכם מאותן השעות לשם עבודתי. לכן אמרו חכמים: לפי שחטאו במחצית היום, לפיכך יתנו 'מחצית השקל'.
ט``ו בשבט - דינים בברכת הפירות
שורשים
בט''ו בשבט אוכלים הרבה מינים של פירות, קצת דינים בנושא ברכות, קדימויות וברכה אחרונה:
ט``ו בשבט - ראש השנה
שורשים
אפילו שט''ו בשבט נקרא ראש השנה, הוא נקרא כך לענינו, לענין מעשר פירות האילן, אבל אין בו לא איסור מלאכה, ולא משתה ושמחה, ולא זכר בתפילה.
פרשת בשלח
שורשים
פרשת בשלח ''ויהי בשלח פרעה את העם''(יג, יז) בפרשה הקודמת, פרעה (אותיות עורף, מלשון הפרעה, כח הקליפה או אפשר לומר היצר הרע) מקבל כל כך הרבה מכות ומסכים לשחרר את ישראל שילכו לדרך הקדושה. ואז שנייה אחרי זה הוא מתחרט, ורודף אחריהם, מצריים ממוטטת הוא נחל מפלות ובכל זאת מנסה שוב. לומדים מזה שאחרי כל תהליך של התגברות על היצר, יש עוד פעם התעוררות של היצר, הוא לא נח. וזובעצם מציאות שחוזרת על עצמה, תהליך קבוע. ומה עושים?
פרשת שמות - גלגול שלג
שורשים
''והנה הרב הקדוש ר' נחום מצ'רנוביל זצ''ל אמר שכאשר יהודי הולך ברחוב בשעת הגשמים ורגליו נרטבות מהמים, אם מכוון בדעתו שיהיה לו זאת כגלגול שלג, הרי זה אכן נחשב לו כאילו קיים בפועל גלגול שלג,
צום עשרה בטבת
שורשים
יהושוע הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, וישבנו בארצנו שמונה מאות וחמישים שנה - עשרים דורות, עד שהגיע נבוכנצר הרשע מלך בבל והגלם. אבעה מאות וארבעים שנה עד ששלמה המלך בנה את בית המקדש. ועוד ארבעה מאות ועשר שנים שבית המקדש היה קיים עד שהחריבוהו חיל כשדים.
ניהול שיחה - פרשת ויגש
שורשים
וממנה אפשר ללמוד כמה כלים חשובים בניהול שיחה, והפעם ניהול שיחת תוכחה, מוסר או ביקורת. איך לומר דברים אלו, שהם ד'ברים קשים למי ששומע, בצורה כזו שתרבה האהבה, ולא ההיפך.
ראש חודש ניסן
שורשים
אחד בניסן שהוא ראש חודש,מעוטר בהרבה עטרות וגדול על כל שאר ימות השנה. כיון שהוא ראש לחודש שהוא ראשון לכל חודשי השנה, ובו בחר ה' לחנוכת המשכן והתחיל בו להשרות שכינתו בישראל, ובו נאמרו שמונה פרשיות למשה, ובו יתחילו בע''ה להקריב קורבנות מילואים בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו.
מעלת התפילה ביום פורים
שורשים
"וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, יקח פנאי לעצמו ביום התענית אסתר ולומר תחילה מזמור כ"ב בתהלים למנצח על אילת השחר ודרשו חז"ל דאסתר היתה נקראת אילת השחר.
פרשת המן - סגולה לפרנסה
שורשים
סגולה לפרנסה,🔮 בשמו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב, מקובל גדול, כי אמירת פרשת המן ביום שלישי בשבוע שקוראים בו פרשת בשלח - שזה היום! יום שלישי , י"א שבט, 07/02, היא סגולה מיוחדת ונפלאה לפרנסה!! פרשת המן:
אושפיזין
שורשים
חג הסוכות, חג של שמחה בסוכה תשבו שבעת ימים, ואומרים שאת כל הפעולות שהאדם עושה, שיעשה בתוך הסוכה הקדושה והנפלאה. ובשונה משאר החגים, בחג הזה יש לנו 'אורחים' שמגיעים 'built in' ה'אושפיזין' – שבעת הרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף ודוד, מגיעים מידי יום לבקר בסוכתנו הקדושה. מה המשמעות של האושפיזין שבאים בתחילת השנה? כנראה שיש כאן לימוד.
מנהגי יום כיפורים
שורשים
רבים נוהגים ללבוש ביום הכיפורים בגדי לבן, דוגמת מלאכי השרת. וכן נוהגים רבים ללבוש לבוש עליון שקורים 'קיטל', והוא בגד מתים, כדי להזכיר את יום המיתה ולהתעורר לתשובה. ואין מעטרים את הקיטל בקישוטי זהב ואין עושים לו צוארון של זהב, לפי שהזהב מזכיר את חטא העגל, ואין קטרוג נעשה סנגור. אבל מיפים אותו בעטרה של כסף, שהכסף הוא לבן, ולבן מורה על החסד.
דומים למלאכים
שורשים
ביום הזה, יום קדוש, בני אדם דומים למלאכים, מה העניין של מלאך?
אהבה וגאולה - פרשת בהעלותך
שורשים
אז איך תבוא הגאולה? אומרים שבית המקדש חרב על שנאת חינם. ויבנה בע"ה על אהבה בפרשת השבוע, פרשת בהעלותך, כתוב "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט, יח) ונשאלת השאלה, מה שייך אמירת אני ה' למצוות ואהבת לרעך כמוך.
רבי שמעון בר יוחאי
שורשים
לאחר 13 שנה במערה זכה רבי שמעון לראות שבכל דבר יש חלק טוב, ועם כל דבר אפשר לעבוד את ה' יתברך.
ליל הסדר
שורשים
הלילה היחיד בשנה שאומרים בו הלל בתפילת ערבית בבית הכנסת. והלל קוראים רק ביום, ואולם הלילה של ליל הסדר - כיום יאיר, וקוראים בו הלל שלם בברכה בהתחלה ובסוף. ואומרים את ההלל הזה בשמחה עצומה ובנעימה של רינה ושירה.
פרשת החודש
שורשים
חכמים תקנו לישראל ששבת שמברכין בה חודש ניסן, או חל בה ראש חודש ניסן, יהיו קוראין בתורה מלבד פרשת השבוע גם בפרשת 'החודש הזה לכם' שבסדר 'בא אל פרעה', מספר שמות.
פרשת דברים
שורשים
בפרשת דברים כתוב: "הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרב" (א' י) ורש"י אומר: "וכי ככוכבי השמים היו באותו היום (והלא לא היו אלא שישים ריבוא). מהו והנכם היום, הנכם (משולים) כיום קיימים לעולם כחמה וכלבנה וככוכבים. רש"י אומר שלא היו ככוכבים מבחינת הכמות אלא המהות שלהם זה כחמה ולבנה וכוכבים. יש כאן יסודות שצריך בעבודת הנפש, יסודות שאדם צריך כדי לבנות את עצמו.
חג השבועות - שמותיו של החג
שורשים
ארבע שמות לחג הזה חג הקציר, חג השבועות, יום הביכורים ועצרת.
תפילת השל``ה הקדוש - ערב ראש חודש סיון
שורשים
שעת רצון מיוחדת לומר את תפילת השל"ה הקדוש על הילדים
סימני הסדר
שורשים
קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה. מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה.
ערב פסח - יום ארבעה עשר
שורשים
יום מלא וגדוש הוא יום ארבעה עשר בניסן בענינים רבים ושונים של מצוה השייכים לאותו היום ושהם הכנה לליל התקדש החג
אסרו חג
שורשים
כתב הרמ''א: נוהגים להרבות קצת באכילה ושתיה ביום שאחר החג, והוא 'אסרו חג'. ומרן ב'בית יוסף' מביא שבירושלמי קורא לאסרו חג 'בריה דמועדא' - בנו של המועד.
שביעי של פסח
שורשים
שביעי של פסח אינו חג בפני עצמו, כשמיני עצרת של חג הסוכות, אלא סיומו של חג הפסח, ולכן אין אומרים בו 'שהחינו' בקידוש.
ברכת הטל
שורשים
בפסח מפסיקין להתפלל על הגשמים, מפני שהגשמים בימות החמה - סימן קללה הם לעולם. שעת הקציר הגיעה והגשמים מרקיבין את התבואה שבשדות, ומתפללים על טללי ברכה שירדו על השדות. ויום ראשון של פסח מוכן לטללי ברכה מששת ימי בראשית. ולכן מיום זה ואילך ועד שמיני עצרת (שמחת תורה), אין אומרים בברכה שניה מתפילת העמידה 'משיב הרוח ומוריד הגשם', אלא 'מוריד הטל' או שלא אומרים כלום, לפי מנהג המקום.
בדיקת חמץ
שורשים
'אור לארבעה עשר - בודקין את החמץ לאור הנר'. עיקר מצות בדיקת החמץ אחרי צאת הכוכבים שלאחר יום שלושה עשר בניסן.
חמץ ומצה והקשר לגאולה
שורשים
מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם שנאמר ''ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם'' (שמות יב לט). ולכאורה צריך להבין מדוע הבצק מסמל את עיקר ענינו של חג הפסח בשמירה מן החימוץ ומצות מצה, והרי זה בסך הכל ענין טכני שלא הספיק בצקם להחמיץ עד שגאלם הקב"ה. ולמה עושים זכר דוקא לענין זה?
פרשת הנשיאים
שורשים
נוהגים שבשלושה עשר הימים הראשונים של ניסן, קוראים בפרשת הנשיאים, בנשיא השייך לאותו היום, מן החומש ולא מספר תורה. בכל יום כל נשיא וקורבנו וביום השלושה עשר קוראים 'בהעלותך את הנרות', שפרשה זו נאמרה לכבודו של שבט לוי שאינו נמנה עם שאר השבטים.
ימי השובבים - עיקר זמן התיקון בשבת קודש
שורשים
אומרים חז''ל שהשבתות בימי השובבים מסוגלות לתשובה ולתיקון המעשים יותר מימות החול, והטעם הוא שבימי שבת קודש קוראים את הפרשה שבתורה, ועל ידי הקריאה מתעורר ומתגלה הזמן יותר.
כגמול עלי אימו
שורשים
כל תינוק מתעורר באמצע הלילה. לפעמים אפילו כמה פעמים בלילה, קם ובוכה. הוריו מתעוררים לקול בכיו, אך אינם רוטנים כלל על הטרחה שנגרמת להם עקב כך. מקבלים זאת באהבה ובהבנה מלאה. משתדלים להעניק לו כמה שיותר.
בחודש ניסן- קורבנות הנשיאים
שורשים
מראש חודש ניסן נוהגים בכל יום לקרוא את הפרשה של הנשיא שהקריב באותו היום, מפרשת קורבנות הנשיאים, ואח"כ אומרים "יהי רצון..."
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר