סדנת שליטה עצמית - הרישום מלא
כולם סגנון קהל:
הרב יקיר לענס שם המרצה:
30/07/2019 תאריך:
20/08/2019 עד תאריך:
20:30 שעה:
משרד 035603243 איש קשר:
סדנה לשליטה ושחרור כעסים הערות: