אומנות אהבה - סדנת זוגיות
צעירם וצעירות סגנון קהל:
הרב פנגר שם המרצה:
12/06/2019 תאריך:
17/07/2019 עד תאריך:
20:30 19.6.19 שעה:
shorashimtlv@gmail.com איש קשר:
נתחיל עם.. הערות: