הזולת כמראה 14.3
כולם סגנון קהל:
הרב ד``ר עודד קרבצ`יק שם המרצה:
14/03/2019 תאריך:
20:30 שעה:
איש קשר:
אין מתנה יותר גדולה מהזולת ואירועי החיים! הביקורת היא כלי לשיפור וצמיחה רק במקרים שהיא מתקבלת! בדרך כלל ביקורת היא פוגעת, מעליבה, היא יוצרת.. הערות: