שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שני ‏18 ‏אוקטובר ‏2021  י"ד בתשרי, תשפ"ב
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ עבודה פנימית \ עבודת ה`
נמצאו 10 מאמרים בנושא עבודת ה`
עומק הניסיון
עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה. א', תיכף כשנולד אברהם רצו הגויים להרגו וכו'. ב', לאחר מכן באור כשדים, השליכו נמרוד אל תוך האש, וניצל...
מטעמים לשולחן שבת פרשת בחוקותי
שמעתי מהרב ארז משה דורון את המשל הבא: תארו לעצמכם, שאתם נכנסים לתוך חדר חשוך לחלוטין, אפלה גמורה, לא רואים שום דבר. למעשה אתם לא יודעים מה באמת יש בתוך החדר, מכיוון שלא ראיתם דבר. לאחר שיצאתם מהחדר, נותנים לכם מקור של אור, שיאיר לכם את מה שיש בתוך החדר. עכשיו כשאתם נכנסים, אתם רואים. עכשיו אתם יודעים, מה יש בחדר. אם תפגשו אדם אחר שהיה בחדר, ללא מקור האור, אתם יכולים לספר לו מה ראיתם בחדר, אבל יש סבירות, אפילו יותר מגבוהה, שהוא לא יאמין למה שראיתם, לדעתו יש דברים אחרים בחדר.
חוקי הרוחניים
חוקים רוחניים עליונים הנוהגים בנבראים
לשחק מחבואים עם הבורא
חסידים מספרים כי נכדו של ר´ ברוך ממז´יבוז´ הנער יחיאל מיכל, שיחק עם נער אחר במשחק המחבואים. הוא התחבא היטב וחיכה שחברו יחפשהו. כשחיכה זמן רב יצא ממחבואו, אבל חברו לא נראה בשום מקום. עתה הבחין יחיאל, שחברו לא חיפש אותו כלל וכלל. פרץ בבכי ובא במרוצה מתוך בכייה אל חדר סבו והתאונן לפניו על חברו הרע. זלגו עיני רבי ברוך דמעות ואמר: "כך גם אומר הבורא: אני מחביא את עצמי, אבל אין איש רוצה לחפשני".
היבדלות עם ישראל מהגוים
היבדלות עם ישראל מהגוים
סוד ההתקדמות המושכלת
מי שכל אישיותו נשענת על היסוד הדינמי בלבד, ימצא את עצמו נע בתנועה מתמדת: למעלה ולמטה וחוזר חלילה. למעשה הוא נע כל העת, אבל אינו מתקדם. מי שכל אישיותו נשענת על היסוד היציב בלבד, ימצא את עצמו תקוע בנקודה אחת כל העת, אינו נופל לעולם אך גם אינו מתקדם.
על מה אבדה הארץ
בס"ד על מה אבדה הארץ? את השאלה הזו שואל ירמיה הנביא שהתנבא על חורבן בית המקדש הראשון "מי החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' ויגידה. על מה אבדה הארץ, נצתה (מלשון ציה ושממה) כמדבר מבלי עובר?" (ירמיה ט', יא). כלומר מי חכם ונביא אשר יוכל לגלות לנו את סיבת אבדון הארץ? ממשיך ירמיה בנבואתו: "ויאמר ה' – על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם...." (שם, י"ב)
טעם החיים - הכרת הטוב
ובאת אל הכהן וכו' ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלוקך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו (דברים כו ג ) "ואמרת אליו –" שאינך כפוי טובה (רש"י ). בספר קב הישר מביא בשם הספר חרדים חידוש גדול! וזה לשונו הק': "ומי אשר האיר עליו הקב"ה חוט של חסד והצילו מכל הפגעים ר"ל , יהיה לו לזיכרון תמיד חסדי ה', ולא להיות כפוי טובה.
תפילה
ביום החמישי ל"שבעה", צלצל הטלפון בבית האבלים. אחת הבנות שישבו שבעה הרימה את השפופרת ומעבר לקו שמעה לא פחות ולא יותר את קול אמה - שנקברה זה עתה. מרב פחד וחרדה, הבת התעלפה במקום. המשפחה לא הבינה מה קרה... אבל כעבור דקה הטלפון צלצל שנית ומי אם לא האמא חוזרת ומתקשרת. (פרשת נח)
זוהר קדוש על מעלת המקרב רחוקים
התרגום של לשון הזוהר: תא חזי, כל מי שיש לו חלק בקירוב בנים רחוקים לאביהם שבשמים , גורם להכניע הסטרא אחרא , וגורם שיתעלה הקב"ה . והוא מקיים את כל העולם הזה והעולם הבא , וזוכה לראות בנים לבניו , זוכה לעשירות , וזוכה לעולם הבא . וכל בעלי דינים אין יכולים לדון אותו . ובעולם הבא נפתחים לפניו י"ב שערי גן עדן , להשתעשע עם היושבים שם. וכרוז יוצא למעלה וקורא ומכריז:עליונים ותחתונים העידו עדות עליו כי המלך והמלכה רוצים לשמוח עמו. ואז מזדמנים שני מלאכים להעיד ואומרים : אנו מעידים על פלוני בן פלוני שקירב רחוקים לאביהם שבשמים . ומתמלא השכינה אז בשמחה שלמה שבנו הרחוק חזר אליו.בשעה זו רומז הקב"ה לממונה , ומביא צורתו של המזכה ומקרב רחוקים , ומעמיד אותו לפני המלך והמלכה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי: מעיד אני עלי שמים וארץ שבשעה זו מוסרים בידו של אדם זה שבעים מפתחות שכל אוצרות קונו כלולים בו , ויכול ליכנס לשבעים עולמות גנוזים שאין לשום אדם רשות ליכנס לשם מבלעדי אדם זה. ומברך אותו הקב"ה בכל הברכות שנתברך בהם אברהם אבינו שגם הוא קירב אנשים לקב"ה. ואילו היו יודעים בני אדם כמה תועלת וזכות זוכים אלו המזכים ומקרבים הרחוקים , היו רודפים אחרי הרחוקים לזכות אותם כמי שרודף אחרי חייו. כי הנותן צדקה לעני , זוכה לכמה טובות , אבל המזכה ומקרב רחוקים , זוכה להרבה יותר , כי מתקן הוא את נפשו וגורם להכניע כוחות הסטרא אחרא בעולם.
1
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
מודעות פנימית
עבודת ה`
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר