שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שלישי ‏25 ‏ינואר ‏2022  כ"ג בטבת, תשפ"ב
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ לאחר כל העליה הזו
מאמרים דומים
לאחר כל העליה הזו
לאחר מעמד הר סיני בפרשת השבוע שעבר דומה שבפרשתנו – פרשת משפטים – ישנה לכאורה נחיתה לא מרופדת לעבר העולם היום יומי. אם במעמד הר סיני חזר עם ישראל לדרגתו של האדם הראשון לפני המעידה בעץ הדעת הרי שפרשתנו נידונים הנושאים הארציים ביותר, כמו נזיקין, הלוואות, השבת אבידה, משכונות, וכו'. מה עניין 'הירידה' הזו להר סיני?
פרשת יתרו – מה, אתה לא שומע?
ידוע שלא רק עשרת הדיברות ניתנו בסיני אלא כל התורה כולה. בכל שנה מעניין המעבר החד הזה שבין פרשת יתרו לבין פרשת משפטים. אם בפרשת יתרו מדובר על מעמד הר סיני בו כל ישראל הגיעו לדרגת נבואה קרובה מאד לזה של משה רבנו הרי שפרשת משפטים מדברת על העניינים הארציים ביותר - דיני נזיקין (רכוש ונפש), דיני שומרים, הלוואות, הלנת שכר וכו'. אך זהו בדיוק העניין. אין תחום בחיים אותו התורה אינה מכסה. התורה היא תורת אלוקים וככזו גם העניינים הנמוכים והגשמיים ביותר הם בעצם טומנים בתוכם את חכמתו של הבורא.
לאחר כל העליה הזו
16/02/12 יואל ברדוגו

לאחר מעמד הר סיני בפרשת השבוע שעבר דומה שבפרשתנו – פרשת משפטים – ישנה
לכאורה נחיתה לא מרופדת לעבר העולם היום יומי. אם במעמד הר סיני חזר עם
ישראל לדרגתו של האדם הראשון לפני המעידה בעץ הדעת הרי שפרשתנו נידונים
הנושאים הארציים ביותר, כמו נזיקין, הלוואות, השבת אבידה,  משכונות,
וכו'. מה עניין 'הירידה' הזו להר סיני?

הגמרא במסכת בבא קמא (ל.) אומרת: "אמר רב יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא
לקיים מילי דנזיקין (הרוצה לנהוג במידת החסידות יקפיד על ענייני נזיקין)
רבא אמר: מילי דאבות (על השואף למידת החסידות יקפיד על הנאמר במסכת אבות
שכולה מוקדשת לשיפור תכונות האופי של האדם) ואמרי לה (ויש שאומרים) מילי
דברכות (על השואף לחסידות להקפיד על ההודאה והכרת הטוב על ענייני העולם
הזה)"

שורש המילה חסיד הוא חסד. מידת החסד היא מידת הנתינה וההטבה השלמה אשר
אין מאחוריה נגיעה או אינטרס אישי אלא הטבה לאחר גרידא. אז הרוצה לקנות
לעצמו את המידה הזו כדי שיקפיד על ענייני הנזיקין. את הקשר בין נזיקין
לבין שלמות האדם מבאר המהר"ל בהקדמתו לביאורו את מסכת אבות (ספר 'דרך
החיים'). בהביאו את הגמרא המצוטטת לעיל מגלה לנו המהר"ל: "...כי שלמות
האדם הוא בשלושה פנים שאין האחד כמו השני. כי צריך האדם שיהיה שלם עם
זולתו מבני האדם, וצריך שלם בעצמו עד שיהיה בריה שלימה וצריך שיהיה שלם
עם בוראו...ואלו ג' שלימות כוללים הכל..."

כלומר האמוראים המצוטטים לעיל אינם חולקים זה על זה אלא משלימים זה את זה
ומספקים את אבני הבנין של האדם בעולמו. זהירות בנזיקין ('מילי דנזיקין')
מביא את האדם לשלום עם הזולת. עבודה פנימית על האישיות ושיפור תכונות
אופי ('מילי דאבות') מביא את האדם לשלום עם עצמו כי אז הוא נכשל פחות ע"י
כעס, קינאה, אכילה או שינה מיותרת וממילא הוא חי בשלום עם עצמו. הקפדה על
הודאה והכרת הטוב ('מילי דברכות') מביאה אותו לחיים בעולם של ידידות שהרי
יש כאן נתינה של שמש ושמיים כחולים ואוכל ריחני ולא רק טבע שנוהג כמנהגו
דבר יום ביומו.

נמצא שענייני הנזיקין, ההלוואות והאבידות הינם הכרחיים למתן תורה ולמעמד
הר סיני שכן כל מטרת התורה היא להביא את האדם לשלימות עצמית וענייני
הנזיקין הינם מרכיב מרכזי ביעד בזה. כלומר בראיית התורה, כל מטרת
העניינים הארציים היא להביא את האדם לשלמות וממילא תתקבל כאן גם חברה
מתוקנת. במילים אחרות, אין כאן גישה של 'תחיה איך שאתה רוצה העיקר אל
תזיק אותי' אלא מעבר לכך: 'היזהר מלהזיק כי כך אתה משתלם כאדם פרטי
וחברתי'.

נמצא שענייני הנזיקין בפרשה אינם ירידה אלא אדרבה הם מנגנון העלייה של
האדם. עלה בידינו שאין נושא שלא קיים בתוכו תוכן עילאי שמטרתו לעזור לאדם
להגיע לשלמות.

שבת שלום


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר