סלי מזון קורונה
קורונה
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שישי ‏23 ‏אפריל ‏2021  י"ג בניסן, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ צנצנת המן
סרטים דומים
ספר יצירה

שיעורו של הרב יהודה לייב אשלג (נכד של בעל הסולם) על פרשת השבוע על פי חוקים רוחניים של פנימיות התורה .

הקו האמצעי לאור פרשת השבוע חיי שרה

שיעורו של הרב יהודה לייב אשלג (נכד של בעל הסולם) על פרשת השבוע על פי חוקים רוחניים של פנימיות התורה .

העלם וגילוי עם הרב יהודה לייב אשלג
קטע על פרשת השבוע - כי תבוא

שיעורו של הרב יהודה לייב אשלג (נכד של בעל הסולם) כהכנה והדרכה לראש השנה על פי חוקים רוחניים של פנימיות התורה.

 

כל יום חמישי בשעה 20.00 בשורשים תל אביב!

התחלה מחודשת לאור פרשת השבוע נח
שיעורו של הרב יהודה לייב אשלג (נכד של בעל הסולם) על פרשת השבוע על פי חוקים רוחניים של פנימיות התורה
כולנו נצבים לפני ה` - קטע על פרשת השבוע

קטע מתוך שיעורו של הרב יהודה לייב אשלג (נכד של בעל הסולם) על פרשת השבוע על פי חוקים רוחניים של פנימיות התורה .

 

קטע על פרשת השבוע - ואתחנן
פרשת השבוע - מסעי
פרשת השבוע - בלק - עם הרב אשלג (נכדו של בעל הסולם)

שיעור של הרב יהודה לייב אשלג מתקופה קודמת שבשורשים

המנוע לצמיחה רוחנית - פרשת פנחס
זכור מה עשה לך עמלק - קטע על פרשת השבוע - כי תצא
פרשת השבוע - מטות
חוק ``האבא הטוב`` - פרשת השבוע שופטים

לומדים את החוקים רוחנים בתוך סדרת שיעורים בפרשת השבוע על פי הפנימות התורה עם רב יהודה לייב אשלג  (נכד של בעל הסולם)

מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
צנצנת המן
08/02/12 הרב יהודה לייב אשלג

וזה לשון מהרח"ו בהקדמה לשער ההקדמות:

ואין ספק כי לולי שרשב"י הכיר וידע ברוח קדשו כי ר' אבא היה חכם גדול ויודע להלביש ולהעלים הדברים דרך חידה ורמז שלא יבינו אפי' חכמי הדור ההוא, לא היה מצוהו שיכתוב (כדאיתא באדרא זוטא). והגם שציוה לר' אבא שיכתוב, אמנם בהיות שיכתבם בהעלם גדול כאלו לא נכתבו כלל דמי.

ומעתה יוכל האדם להקשות על דברינו אלה ולומר, א"כ ר' אבא טרח על חנם ללא צורך, לכתוב דברים סתומים וחתומים.

אמנם תשובתך בצדך ממאמר תיקוני זוהר (תיקון ו דף כג ע"ב ודף כד ע"א), דבדרא בתראה יתפרנסון מהאי חבורא ועתיד לאתגליא וכו', וכן ממאמרו בתיקון ס"ט דף ק"י ע"א, דעתיד כוליה האי לאתחדשא ע"י דמשה נביאה בדרא בתראה וכו', וממאמר פ' וירא דף קי"ז ע"א (ובסולם אות ת"ס), וכד יהא קריב ליומי משיחא אפי' רביי דעלמא זמינין לאשכחא רזין טמירין דחכמתא וכו'.

ולכן בראות רשב"י ז"ל ברוח קדשו ענין זה, צוה לר' אבא לכתוב ספר הזוהר בדרך העלם, להיותו מוצנע למשמרת עד דרא בתראה קריב ליומיה מלכא משיחא, כדי שבזכות המתעסקים בו תצמח הגאולה בימינו בע"ה כנ"ל בפ' ויחי דף רי"ז ע"א (ובסולם אות קכ"ו), על דא כתיב קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן וכו' למשמרת לאצנעותא, והבן זה מאד. עכ"ל מהרח"ו.

 

וז"ל הזוה"ק פר' ויחי (דפו"י דף רי"ז ע"א, סולם אות קכ"ד-קכ"ו):

(קכד) יומא חד אדמוך וכו', יום אחד ישן ר' יהודה תחת אילן, וראה בחלומו, שמתקנים ארבע כנפים, ור"ש עולה עליהם, וספר תורה עמו, ולא הניח מכל ספרי סודות עליונים ואגדתא, שלא העלה אותם עמו, והעלה אותם לרקיע, וראה שמתכסים מן העין ואינם נגלים יותר.

(קכה) כד אתער וכו': כאשר הקיץ, אמר, ודאי משמת ר' שמעון נסתלקה החכמה מן הארץ. ווי לדור, שאותו אבן הטוב שהיו נאחזים בה, והיו סומכים עליה עליונים ותחתונים, נאבדה מהם.

(קכו) אתא לגביה דר' אבא וכו': בא לפני ר' אבא, וסיפר לו. העלה ר' אבא את ידיו על ראשו, ובכה. ואמר, רֵחַיִם שטוחנים בו מָן טוב כל יום, דהיינו גילוי סודות התורה, המכונה מָן, ולוקטים אותו, כמ"ש הממעיט אסף עשרה חמרים, ועתה נסתלקו הרֵחַיִם והמן, ולא נשאר ממנו בעולם , מלבד מה שכתוב, קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מָן והנח אותו לפני ה' למשמרת. בגלוי לא כתוב, אלא למשמרת, שפירושו להניחהו בצנעה. ועתה מי יוכל לגלות סודות ומי יודע אותם.

ויעויין בפניני זהר, בני היכלא ד', ד"ה הנלמד מגניזת האור, בעניין השמירה שעשה רשב"י לגילויים שבזהר שלא יפלו לחיצונים. וכן בדברי החידושי הרי"מ (פר' וישב) בעניין השמירה שבתיקוני זהר. ויעויין בספר אור הבהיר, עמ' נ"ד, ערך גילוי סודות התורה.


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר