יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2020  ט"ז בחשון, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ רק בארץ ישראל
מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
רק בארץ ישראל
12/07/18 יואל ברדוגו

שירים רבים ואמרות רבות נאמרו על דברים או רעיונות שיש 'רק בארץ ישראל'.
מתוכם הבוחר יכול לבחור. יש כאלה המפרגנים ויש כאלה המותחים ביקורת – כך
או כך, זה תמיד 'רק בארץ ישראל'.

בפרשיות השבוע – פרשיות מטות ומסעי  - מוזכר עניין נחלת ארץ ישראל. הארץ
הובטחה לאברהם אבינו ומטרת יציאת מצרים הינה מתן תורה וכניסה לארץ ישראל.
אלא שיודעים אנו שדור הנכנסים לארץ אינו הדור שיצא ממצרים. זה האחרון מת
ונקבר במדבר במשך 40 שנות הסע במדבר בעקבות דיבתם הרעה של המרגלים כך
שדור הנכנסים לארץ היה שונה מדור יוצאי מצרים

אם כן, פשוט הוא שדור הנכנסים לארץ ירש את אלו שמתו במדבר. אלא ש'רק בארץ
ישראל' המתים יורשים את החיים.....ולא ההיפך. כך דברי חז"ל (מובא ברש"י
כ"ו, נ"ה): "שינה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה. שכל הנחלות החיים
יורשים את המתים וכאן מתים יורשים את החיים"

בפועל הנחלה ניתנה ליוצאי מצריים אע"פ שהנכנסים לארץ הינם דור שונה.
כלומר, אם היו שני אחים מיוצאי מצרים שמתו במדבר אשר לאחד בן אחד ולשני
שלושה בנים. במצב רגיל בו החיים יורשים את המתים הרי שכל אחד מארבעת
הבנים האלה מקבל רבע מסך הנחלה שמגיעה לארבעת הבנים יחד. כעת שהמתים
יורשים את החיים הבן היחיד חצי מהנחלה המגיעה לארבעתם ושלושת הבנים (של
האח השני) יורשים את החצי השני. במילים אחרות – מכיוון שהמתים יורשים את
החיים אנו רואים את שני האחים (שיצאו ממצרים ומתו במדבר) כיורשים האמיתיים
של הארץ. אם הם היו נכנסים לארץ ויורשים אותה הרי שאביו של אותו בן יחיד
היה חולק בשווה עם אחיו (שהוא אביהם של שלושת הבנים). מעוניינת התורה
לשמר את המצב שבו דווקא יוצאי מצריים הם היורשים את הארץ ולכן, בנחלת
הארץ, המתין יורשים את החיים.

מדוע חשוב לתורה להפוך את סדר הנחלות הרגיל כל ש'רק בארץ ישראל' המתים
יורים את החיים?

בספרו 'נצח ישראל' (פרק ח') עומד המהר"ל על כך שיציאת מצרים היא נצחית
ואילו בעלותנו על ארץ ישראל אינה נצחית - "ואם היה היציאה ממצרים וביאתם
לארץ מעשה אחד דהיינו שאותו הדור שיצאו ממצרים באו אל הארץ...כך היה נצחי
ביאתם אל הארץ ולא היה ביטול לעולם. ובשביל שבכו בכיה של חינם (היינו,
דיבתם הרעה של המרגלים) ולא רצו לכנוס (להיכנס) לארץ ונשבע הקב"ה שלא
יבוא אותו דור (יוצאי מצרים) אל הארץ רק דור אחר ואז היה נחלק היציאה
ממצרים מן הביאה אל הארץ ולא היה מעשה אחד....".

כלומר, העובדה שהעם היהודי לא ישב על אדמתו לאורך השנים באופן קבוע ורציף
נובעת מכך שיציאת מצרים וביאת הארץ הם שני מאורעות נפרדים ע"י דורות
אחרים. נשים לב- יציאת מצרים ומתן תורה חמישים יום לאחר מכן הם נצחיים.
התורה שייכת לעם ישראל בכל מקום ובכל זמן. ארץ ישראל, לעומת זאת אינה
שלנו באופן נצחי. אם דור יוצאי מצריים היה נכנס לארץ, מסביר המהר"ל, הרי
שהיה זה מעשה אחד עם יציאת מצרים. וכשם שיציאת מצריים נצחית כל ישיבתנו
בארץ ישראל היתה נצחית.

נראה לי שעל פי דברי המהר"ל הללו ניתן להאיר את כוונת התורה בכך שבנחלת
הארץ המתים הם היורשים את החיים.

נכון, בעבור דיבת הארץ עם ישראל סבל וסובל את הגלות. הבעלות על ארץ ישראל
אינה מוחלטת ונתונה לערעורים בלתי פוסקים. אך דיבת הארץ וארבעים שנות
נדודים במדבר אינם התכנית המקורית. רצונו של הקב"ה היה להכניס אותנו לארץ
מיד לאחר מתן תורה ובכך ליישב אותנו בארץ ישראל באופן נצחי כשם שהתורה
ניתנה לנו באופן נצחי. ארוע המרגלים ודיבת הארץ היו מקרה חריג שחיבל
בתכניתו המקורית של הקב"ה.

בהוראתה שהמתים הם היורשים את החיים מבקשת התורה לבשר לנו שבעומק הדברים
תכניתו המקורית של הקב"ה לא התבטלה. אנו מעדנו יחד עם המרגלים אך הקב"ה
בשלו. ארץ ישראל שייכת לנו באופן נצחי עד כדי כך שהחיים הם רק הנכסים
בפועל לארץ אל היורשים האמיתיים הם דור יוצאי מצרים – אותו דור שיצא
ממצרים וקיבל את התורה לנצח

בימי בין המיצרים הללו בהם אנו מתאבלים על חורבן ירושלים וגלות ישראל מעל
אדמתם – בימים אלה דווקא מנחמת אותנו התורה בפרשת 'מסעי' שהתכנית המקורית
של הקב"ה חיה וקיימת וכי הקשר הנצחי שלנו לארץ ישראל לא נפגם בעיקרו אלא
רק מתעכב.

דברינו יכולים מדוע מי שלא מזכיר את ארץ ישראל – ארץ חמדה – בברכת המזון
אינו יוצא ידי חובתו. "כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון 'ארץ חמדה וברית
(ברית מילה) ותורה וחיים' אינו יוצא ידי חובתו"

ברור מדוע אינו יוצא ידי חובה כאשר אינו מזכיר את ברית המילה והתורה שכן
אלו מתנות נצחיות ששייכות ליהודי בכל רגע ורגע ועל כן מחויב להודות עליהן.
אבל ארץ ישראל על כל חמדתה אינה שלנו באופן רציף וקבוע. מדוע יהודי שבמשך
שנים לא יכול
היה להיות בארץ ישראל מפאת המרגלים מחויב להודות על הארץ אך על פי שאינה
שלו כעת? לדברינו- הסיבה ברורה. ארץ ישראל היא של היהודי לנצח נצחים אלא
שמעוכבת כרגע.

"אמר הקב"ה: חביבה עלי ארץ ישראל יותר מן הכל. למה? שאני תרתי אותה!" (במדבר רבה)

הקב"ה בחר את ארץ ישראל מכל הארצות ונתן אותה לנו במתנה. הוא, בכבודו
ובעצמו, צייר ותר את גבולותיה. מתנה כזו אינה פגה בגלל מעשה המרגלים של
עם ישראל אלא היא נצחית וקיימת.

"יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור, הוא כעור ולבושו נאה. וישראל הם נאים לארץ
והארץ נאה להם....אמר הקב"ה אני אכניס את ישראל שהן חביבין עלי לארץ שחביב
עלי...."

כיסופים וגעגועים לארץ חמדה ולירושלים בבניינה

שבת שלום


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר