יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום ראשון ‏05 ‏יולי ‏2020  ט"ז באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ גדולי ישראל \ יום רצון לירידת גשמים
שאלות קשורות
צניעות יתר

האין בצניעות מופגנת משום יוהרה? איך המסורת היהודית מתייחסת לזה אם בכלל? תודה

צום יום הכיפורים

היי, רציתי לשאול האם מי שחייב לאכול ביום כיפור צריך לעשות קידוש לפני האכילה, ובפרט השנה שחל בשבת? והאם יש להרגיל ילדים לאכול רק דברים בסיסיים כלחם עם ממרח וכיו"ב או אפילו מעדנים וממתקים?

מאמרים דומים
הבו לנו מלך ואם אפשר... מדינה. - הרהורים לפרשת שופטים
הקמת מדינת ישראל מהווה ציון דרך משמעותי ביותר בדברי ימי העם היהודי. למרות זאת לא כולם רקדו ברחובות כאשר הכריז דוד בן גוריון על הקמתה. מדוע? האם התנגדותם של גדולי ישראל מלמדת על אי הכרה בה? כבר היה לעולמים....
מי לימד אותך לנהוג - הרהורים לפרשת מטות
קשיים שונים צצים בדרכו של האדם עת יבקש להתקדם אל השלב הבא בעולמו הרוחני, אך הבולט שבהם הינו המחסור במידתיות. פרופורציות בלע"ז. אי המידתיות מלווה כמעט כל אדם בדרכו הרוחנית, גם את אלו שמאז ילדותם אמונים היו על דרך ה'. אלא שאם אלו לוקים בה מה יאמרו אלו שזה מקרוב נכנסו בשערי הקדושה?.
יום רצון לירידת גשמים
04/03/18 שורשים

יום כ' באדר הוא יום רצון של ירידת גשמים שעשאוהו יום טוב בימי שמעון בן שטח וחוני המעגל. מסופר במסכת תענית: "בעשרים בו צמאו העם למטר שירד להם מפני שהיה רעבון ובצורת בארץ ישראל שלוש שנים זו אחר זו, והתפללו ולא ירדו גשמים, וכיון שראו שיצא רוב אדר ולא ירדו גשמים הלכו להם אצל חוני המעגל, אמרו לו: התפלל שירדו גשמים. אמר להם: צאו והכניסו תנורי פסחים שלא ימקו. (מהגשמים)

התפלל ולא ירדו גשמים, עג עוגה ועמד בתורה כדרך שעשה חבקוק הנביא שאמר: "על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי" (חבקוק כ') אמר: רבונו של עולם בניך שמו פניהם אלי שאני כבן בית לפניך – נשבע אני בשמך הגדול שאינני זז מכאן עד שתרחם על בניך.

 

החלו גשמים יורדים טיפין טיפין. אמרו לו תלמידיו: רבי – ראינוך, לא נמות (באנו לבקש שלא נמות מהבצורת) אין הגשמים הללו באים אלא כדי להתיר שבועתך. אמר להם: בני אל תמותו. אמר: רבונו של עולם לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות. החלו גשמים יורדים כמלא פי החבית ושערו חכמים טיפה אחת – לוג! (כלומר: גשמי סער מסוכנים)

אמרו לו תלמידיו: רבי – ראינוך, לא נמות. סבורים אנו לומר אין גשמים אלו באים אלא להחריב את העולם כולו אמר להם: בני אל תמותו. אמר: רבונו של עולם לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתיקונן עד שעלו ישראל מירושלים להר הבית מפני רוב הגשמים.

אמרו לו: כשם שהתפללת עליהם שירדו כך התפלל עליהם שלא ירדו. אמר להם: אין מתפללין על רוב טובה – אלא לכו הביאו לי פר הודיות. הלכו והביאו לו פר הודיות, סמך ידיו עליו, התפלל ואמר: רבונו של עולם ראה עמך ישראל ונחלתך שהוצאת בכחך הגדול ובזרועך הנטויה שאין יכולים לעמוד לא ברוב כעסך ולא ברוב טובך. כעסת עליהם – אין יכולים לעמוד, השפעת עליהם טובך אין יכולין לעמוד - יהי רצון מלפניך שיהיה רוח!

מיד נשבה רוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ונתנגבה הארץ יצאו הכל לשדה, וראו את המדבר שהוא מלא כמהין ופטריות.

שלח לו שמעון בן שטח: אלמלא חוני המעגל אתה - גוזרני עליך נידוי, שאילו היו שנים כשני אליהו לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך? (שאליהו נשבע (מלכים א, יז): אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי, ואתה נשבעת שאין אתה זז עד שירדו גשמים, הרי זה או זה בא לידי שבועת שוא), אבל מה אעשה שאתה מתחטא לפני המקום כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו: אמר לו הבא לי חמין - והביא לו, הבא לי צונן - ןהביא לו, תן לי אגוזים - ונתן לו, תן לי רימונים - ונתן לו. תן לי אפרסקין - ונתן לו. עליך הכתוב אומר (משלי כג): ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך.

 ואותו יום עשאוהו יום טוב, לפי שאין גשמים יורדים אלא בזכותן של ישראל שנאמר: "יפתח ה' לך את אוצרך הטוב" (דברים כ"ח) לך - בזכותך ובך הדבר תלוי, ואומר (בראשית יב): ונברכו בך כל משפחות האדמה. בך - בזכותך הגשמים יורדין והטללים יורדים בזכותך, ואומר (ויקרא כו): ונתתי גשמיכם בעיתם.


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר