יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום חמישי ‏09 ‏יולי ‏2020  כ' באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ ט``ו בשבט \ ט``ו בשבט
שאלות קשורות
סדר ט``ו בשבט

למה יש סדר מיוחד לברכות, וכי יש ברכות חשובות ויש שלא? ומהו דין הקדימה?

סדר ט``ו בשבט

למה יש סדר מיוחד לברכות, וכי יש ברכות חשובות ויש שלא? ומהו דין הקדימה?

מאמרים דומים
תפילה על אתרוג נאה - ט``ו בשבט
כתוב בספר 'בני יששכר': ''מה שקבלנו מאבותינו להתפלל בט''ו בשבט על אתרוג כשר ויפה ומהודר שיזמין ה' יתברך בעת המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל - הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו ה' יתברך לעת המצטרך את הפרי עץ הדר. והנה תפילתו תעשה פירות''.
ט``ו בשבט - ראש השנה
אפילו שט''ו בשבט נקרא ראש השנה, הוא נקרא כך לענינו, לענין מעשר פירות האילן, אבל אין בו לא איסור מלאכה, ולא משתה ושמחה, ולא זכר בתפילה.
ט``ו בשבט
חמישה עשר בשבט הוא אחד מארבעה ראשי השנה שיש בכל שנה ושנה, ואלה הם:
ט``ו בשבט - דינים בברכת הפירות
בט''ו בשבט אוכלים הרבה מינים של פירות, קצת דינים בנושא ברכות, קדימויות וברכה אחרונה:
ט``ו בשבט
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הבסר, ומנהגים
ט''ו בשבט
28/01/18 שורשים

חמשה עשר בשבט הוא אחד מארבעה ראשי השנה שיש בכל שנה ושנה, ואלה הם:

אחד בניסן - ראש השנה למנין שנות מלכי ישראל ולסדר הרגלים בשנה.

אחד באלול - ראש השנה למעשר בהמה.

אחד בתשרי - ראש השנה לדין, וכל באי עולם עוברים לפני הקב"ה ביום זה כבני מרון. וכן הוא ראש השנה למנין שמיטות ויובלות, ולמנין שנות ערלה בנטיעות חדשות ולמעשר תבואות וירקות.

חמישה עשר בשבט - ראש השנה לאילן. ראש השנה למעשרות.

וקבעו חכמים את יום חמישה עשר בשבט כיום גבול בן שנה לחברתה, כיון שביום זה כבר יצאו רב גשמי השנה, ועלה השרף באילנות, וכל חנטה של פירות האילן יוציא מכאן ואילך, ברכת השנה החדשה תהא.

בט"ו בשבט כבר אגורים דשנה ושמנה של האדמה בתוכה, ממה שגשמי החורף הפרוה, וכל נטיעות שנוטעים מט"ו בשבט ואילך - בחזקת שיקלטו יפה ויוציאו פירות.

מנהגי ט"ו בשבט

למרות שט"ו בשבט הוא יום חול, ואין בו איסור מלאכה, ולא משתה ושמחה, ולא זכר בתפילה. אף על פי כן, משנים בו מעט משאר הימים - ונוהגים בו קצת יום טוב. אין אומרים בו תחנון, ואין עושים בו הספד למת, ואם חל בשבת אין אומרים "אב הרחמים".

ונוהגים להרבות בו באכילת פירות ארץ ישראל, ולהדר לאכול פרי חדש שעדין לא אכלוהובשהב זו, כדי לברך עליו "שהחיינו"


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר