יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום חמישי ‏28 ‏ינואר ‏2021  ט"ז בטבת, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ יום הולדת בט` באב - הרהורים לתשעה באב
סרטים דומים
איך כן מצליחים לעשות את השינוי לטובה וכן להתמיד בו ?
מהותו של ראש השנה
יום הולדת בט' באב - הרהורים לתשעה באב
15/08/11 הרב אהרן לוי

ט' באב יום בו נחרב בית מקדשנו. בדרכי לירושלים האזנתי ליומן החדשות של קול ישראל. בפתיחתו הובאו שתי כתבות המתארות את הנעשה בארץ ישראל ביום זה, הראשונה מן הכותל המערבי והשניה מחוף ימה של חיפה.

 

מן הכותל המערבי הובאו קולותיהם של המבכים את חורבן הבית ובשניה את קולותיהם של אלו שתאריך זה אינו מופיע בלוח השנה שלהם.

 

למרות שאני מודע היטב לעובדה  כי ישנם יהודים שאינם צמים בתשעה באב, דבריה של אחת המרואיינות צבטו את ליבי. היא סיפרה כי בן נולד לה בתאריך זה ומדי שנה היא חוגגת את יום הולדתו בתשעה באב ברוב פאר והדר. כדי שתובן כראוי הדגישה כי יום הולדת זה אינו נחגג למרות שחל בתשעה באב אלא כנגד. כהתרסה בפני התאריך העברי על כל המשתמע מכך. כך אמרה.

 

ואם תשאלו מדוע בחרתי להתמקד דווקא בגברת זו שאינה מייצגת את העם היושב בציון, וודאי לא את רובו. מדוע ביום עצוב זה עוסק אני בחלוקה, בפלגנות ובהעצמת הקיטוב הארור שהביא עלינו את חורבן הבית וכו' נכון?. ובכן לא מיניה ולא מקצתיה, ההפך הוא הנכון. לא כדי לפלג ולחרחר ציינתי זאת אלא כדי ללמד זכות על ישראל ולהראות כי מצבנו אינו בכי רע ואם תרצו אפילו "כמעט טוב מאוד". נסחפתי? ממש לא.

 

שיבת ציון בשנת 3228 לבריאת העולם.

 

עם סיומה של גלות בבל חזרו בני ישראל לארץ ישראל מפרס תחת הנהגתו של עזרא הסופר. טוב, לא כל העם חזר לירושלים, ממש לא.  למען הדיוק ניתן לומר כי רובו לא חזר והעדיף להשאר ב"אמריקה" של אז. למרות אישורו ההיסטורי של המלך כורש שבו עם עזרא הסופר רק 42.500 איש. זה הכל.

 

גם מצבם הרוחני של ה"עולים" החדשים ישנים היה בכי רע ועזרא הסופר מבכה את מצבם: "כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה". כאשר עזרא מוכיחם על נגע ההתבוללות הם מודים בכך ואינם מתכחשים:"ויען שכניה בן יחיאל מבני עולם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת".

 

גם נחמיה אינו מחשה ומוכיח את בני ישראל על שמחללים הם את השבת באומרו:"בימים ההמה ראיתי ביהודה דרכים גתות בשבת ומביאים הערמות ועמסים על החמרים ואף יין ענבים ותאנים וכל משא ומביאים ירושלם ביום השבת ואעיד ביום מכרם ציד:והצרים ישבו בה מביאים דאג וכל מכר ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלם:ואריבה את חרי יהודה ואמרה להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עשים ומחללים את יום השבת".

 

מדברי עזרא ונחמיה ניתן להסיק כי נישואי התערבות וחילולי השבת היוו את  אפס קצהו של החורבן הרוחני שהתלווה לחורבן הלאומי עד שנראה כי תסמיני הגלות נתנו את אותותיהם בתחומים נוספים. עם זאת ראוי לזכור כי גלות בבל לא ארכה אלא שבעים שנה בלבד ולמרות שקצרה היתה הניבה תחלואים קשים אלו.

 

שיבת ציון 5708 לבריאת העולם.

 

אכן גם בימינו מלווים תחלואים רוחניים רבים את העם היהודי היושב על אדמתו ומתפלל אני שחזון התשובה יתגשם במלואו כהבטחת התורה. אולם אם מנסים אנו להשוות את מצבינו הרוחני למצבם של עולי בבל אזי נראה כי מצבנו מצויין, נו טוב... לא מצויין אבל "כמעט טוב מאוד".

 

אם לאחר שבעים שנות גלות חזר העם היהודי כשהוא לוקה בנישואי תערובת ובחילולי שבת מה נאמר אנחנו שחזרנו מגלות בת אלפיים?. בהתחשב בעובדה זו האם אין בדבריה המתריסים של המרואיינת כדי ללמד זכות על ישראל?. אמנם ישנם בימינו אי אלו יהודים המבקשים למחוק את תשעה באב מלוח השנה אך רובו של העם היהודי עדיין זוכר.

 

אם גולי בבל נשאו נשים נכריות בטרם תכבה אש המקדש, אם הפכו למחללי שבתות על אף שנבואת ירמיהו עדיין מהדהדת באוזניהם, למותר הוא לחשוב כיצד היו נראים לאחר אלפיים שנות גלות, הלא כן?.  אנו לעומתם, שלגמנו מכוס התרעלה עד תומה, שגורשנו מכל ארץ, שנחשבנו כצאן לאבד והיינו למשל ולשנינה, אנו עדיין כאן. למרות ההתבוללות ועל אף שנתרחקנו מעט, אנו עדיין כאן. לא מושלמים, לא מזהירים, אך עדיין כאן, זוכרים מידי שנה את חורבן בית המקדש ומתאבלים עליו. מתחזקים בשמירת השבת ומתנערים מגילולי הזמן הגם שעזרא ונחמיה אינם איתנו. האם אין אנו טובים מהם?.

 

עכשיו חברים... עכשיו אתם מבינים מדוע הבאתי בראשית דברי את דברי הגברת מחיפה? לא?. ובכן... ציטטתי את דבריה רק כדי ללמד זכות על עם ישראל. להראות שאם אחרי אלפיים שנה הגברת מחיפה עדיין במיעוט סימן יפה הוא לנו ואם על גולי בבל כתב  שלמה ברוח קודשו "אל תיראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש". על דורנו ניתן לומר את נבואת הנחמה  "וקוי ידוד יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו".

 

אגב חז"ל קובעים כי משיח נולד בתשעה באב, אם נחבר את דבריה כי בנה נולד אף הוא בתשעה באב אולי בסופו של דבר הוא המשי... נו טוב... עדיף שלא תגידו לה,  זה יקלקל לה את מסיבת יום ההולדת.

 

מזל טוב לך גברת ומזל טוב לנו עם ישראל.

 


נתקבלו 2 תגובות
תגובתי מחולקת לג` חלקים: א. מחאה על ביזוי עם ישראל בדורות בית המקדש שכידוע היו שלמים מאיתנו בהרבה דברים וכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו האם גם היום יכול להיווצר מצב שאחרי דרשה כל העם יעזוב את נשיו הנכריות??? וכדברי התלמוד טובה ציפורנם של ראשונים מכרסם של אחרונים. ב. אשה זו אמנם לא מייצגת את רוב חלקי העם אבל לצערנו כאן בא"י אנחנו בתוך גלות של תקשורת שבוחר לראיין דווקא מפירי ברית אלו ומצניעה במידת האפשר מאות אלפי יהודים שאע"פ שעדיין לא זכו לשמירת תורה ומצוות באופן מלא, אבל ליבם חם למסורת ומשתדלים בכל כוחם לכל הפחות לצום ביום זה שמסמל בינהם קשר חזק לנצחיותו של עם ישראל. ג. אשה זו ראויה לכל גינוי וכל מי שאין בו בושה בידוע שלא עמדו רגלי אבותי על הר סיני אלא שמצד שני משיח ה` נולד במואב.

נהניתי מאד לקרוא את דבריו של הרב.אני בקבוצת ה"חילוניים", אבל הדברים שכתב הרב ניחמו אותי. ההתבוללות בארצנו הקטנה, כמו: מלים באנלית, מנהגים חיצונייים, ועוד, מפריעים לי. והנה, אומר הרב, אל דאגה, אנחנו כאן ועדיין ישראלים-יהודים. המבט החיובי ובעיקר, ההומור הבריא, שבו את לבי. חשבתי לי, שאולי חורבן הבית מלמד אותנו, שאפשר להרוס ולהחריב "בית" אבל את תוכו ואת מה שהכיל, אי אפשר להרוס. תודה גם לגברת "מזל טוב" הדווקאית, כדי להתנגד למשהו צריך להיות משהו להתנגד לו... המשהו הזה - אנחנו היושבים בציון, ששבנו לארץ עם אמונה בעם ישראל חי.

נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר