יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום רביעי ‏02 ‏דצמבר ‏2020  י"ח בחשון, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ ניהול שיחה - פרשת ויגש
מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
ניהול שיחה - פרשת ויגש
17/12/15 שורשים

פרשת השבוע היא פרשת ויגש
וממנה אפשר ללמוד כמה כלים חשובים בניהול שיחה, והפעם ניהול שיחת תוכחה, מוסר או ביקורת. איך לומר דברים אלו, שהם ד'ברים קשים למי ששומע, בצורה כזו שתרבה האהבה, ולא ההיפך.
מוסר אפשר ללמוד רק מתוך קירבה.
"ויגש איליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה" (מד, יח)

ורש"י אומר: ואל יחר אפך - מכאן אתה למד שדיבר אלחיו קשות: כי כמוך כפרעה - חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו. ומדרשו, סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה על ידי שרה על לילה אחת שעיכבה. דבר אחר מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן, וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך עליו. דבר אחר כי כמוך כפרעה, אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך.

אומר הרב רבינוביץ, התורה ודאי לא באה לספר סתם מעשיות, אלא לתת לנו בזה דרך להתנהג בה, שכאשר אדם רוצה לומר דברי מוסר ודברים קשים לחבירו, הוא צריך קודם לקרבו איליו ולא להרחיק אותו ממנו. כי אם הדברים נאמרים מתוך ריחחוק, הם פועלים עליו את ההיפך מהתכלית הנרצית, ורק על ידי שמקרבים את האדם ניתן להטיף לו מוסר, וזהו "ויגש אליו יהודה", שניגש אליו להתקרבות.
עוד רואים ברש"י כאן, שמה שאמר לו "כי כמוך כפרעה" הוא משום שאכן היה חשוב בעיניו כפרעה, והיינו כדברינו שרק אחרי שמחשיבים אדם, ונותנים לו כבוד אפשר לומר לו דברי מוסר.
וצריכים מאד להיזהר בזה. כי אם לא יודעים לקרב אז כשאומרים את דברי המוסר רק מרחיקים יותר.
דברי מוסר יש לומר ברחמנות ובאהבה גדולה, כמו שאמרו חז"ל "אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח". ופירש רש"י: "שיודע להוכיח דרך כבוד, שלא יהיו פניו משתנין".
וחז"ל דרשו על הפסוק "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא", שצריך להיזהר לא לבייש את החבר על ידי התוכחה, ולא לבוא לידי חטא, כי המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, והרבה פעמים יוצא שעל ידי שמוכיח אדם את חבירו הוא מביישו ברבים, וכבר עדיף היה שלא יאמר כלל את התוכחה.
והתורה כתבה "ויגש אליו" היינו שהתקרב אליו, משום שאם רוצים לומר מוסר לאדם צריכים להיות קרוב אליו, אחרת - זה ממש מה שאמרו חז"ל "כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע".
וחממשיכה התורה ומספרת שיהודה אמר את דבריו רק "באזני אדוני", משום שהלך לאמרם באופן שאף אחד לא ישמעם ולא יתבזה על ידם.
ורק לאחר שכבר התקרב אליו, יכל לומר לו דברי מוסר, וכמו שכתב רש"י בהמשך על הפסוק "כי כמוך כפרעה" בפירושו השני לפי מדרשו, שדיבר אליו קשות, ולפי מה שביארנו זו איננה סתירה למה שפירש על פי פשוטו, שיהודה אמר לו שהוא חשוב בעיניו כפרעה, וזה אמת, כי רק אחר שמדברים אל האדם יפה, יכולים לדבר אליו גם קשות, אחרת לא תהיה לזה השפעה כלל.
וכתוב "אל תוכיח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך", שאסור לבוא אל האדם ולצעוק עליו שהוא לץ ובכך להוכחו, כי אז ישנא אותך יותר ולא יקבל ממך את דברי המוסר, ומהי הצורה הנכונה להוכיח אדם? על ידי ש "הוכח לחכם" אמור לו שהוא חכם גדול, ויבין מזה שלא מתאים לאחד כמוהו לעשות מעשה שכזה, ועל ידי זה "ויאהבך" - עוד יאהב אותך, וירצה לשמוע ממך ביקורת, או מוסר ותוכחה.


(מתוך, ספר טיב התורה, בראשית, הרב גמליאל הכהן רבינוביץ) 


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר