יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שישי ‏03 ‏יולי ‏2020  י"ד באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ סוכות \ אושפיזין
שאלות קשורות
אכילה ושינה בסוכה
מה רשאים לאכול מחוץ לסוכה? והאם חייבים לישון בסוכה כל הלילה? ומה לגבי נשים?
ארבעת המינים

יש כאלו שקונים סט ארבעת המינים אחד לכל המשפחה, ויש כאלו שקונים לכל אחד ואחת. מה נכון לעשות?

לאכול לא בסוכה

מה מותר לאכול גם בלי סוכה? ארוחת ערב נחשב "אכילת ארעי" שמותר? ומה לגבי נשים?

אדם ומלאך

כתוב בפרשת בראשית שבורא עולם התייעץ עם המלאכים אם לברוא את האדם, ומאידך ראיתי בספרים שאדם הוא בדרגה גבוהה ממלאך?

הדלקת נרות חנוכה לנשים

הדלקת נרות חנוכה- זה עניין לגברים בלבד או שגם נשים מחויבות בזה?

מאמרים דומים
ופרוש עלינו סוכת שלומך
חג סוכות בפתח... ותכל'ס עדיין לא ברור לנו מה העניין של הסוכה? כי אם העניין להיזכר בניסים שעשה לנו ה', כמו "ענני הכבוד", אז למה אי אפשר לשבת בבית בנחת ולהיזכר משם...?
מנהגי חודש אלול
קצת מנהגים של חודש אלול...
תערוך לפני שולחן נגד צוררי
ויעש את השלחן עצי שטים וגו', (ויקהל, שמות לז' י'). יובן לפי המובא בספר הזוהר הקדוש (תרומה סולם אות תפ"ה- ת"צ), ועשית שלחן עצי שטים וגו', וכן אמר דוד המלך (תחי' כ"ג ה'): תערוך לפני שולחן נגד צוררי וכו': שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הרי עיקר המזון והסעודה הוא בשבילם, וכל העולם אינו ניזון אלא בזכותם ומתמצית בלבד. משא"כ כאשר ח"ו אינם עושים רצון המקום, שיורדים בגלות ומתהפך הדבר להיות הם ניזונים מן התמצית בלבד. כן איתא גם בזוה"ק לך לך (סולם אות קפ"ג-קצ"א) יעויי"ש ובביאור המאמר שבאות קצ"א. המעין בל' הזוה"ק ימצא, שמקשר שלחן הנז' בתהילים עם שולחן העשוי במשכן, אשר בזה יובן גם טעם אמירת מזמור זה (מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר), בכל סעודה מג' סעודות השב"ק. [להלן בחלק המקורות, הובאו דברי הזוה"ק בהרחבה.]
החג ה``יהודי`` ביותר בשנה
השנה החלטנו להזמין אורחים לליל הסדר למרות שבדרך כלל אני מעדיף את החגים בסביבה משפחתית בלבד. לא בשבילי, מה פתאום, בשביל הילדים. כדי שישאלו אותי "מה נשתנה?" בנוסח משפחת לוי. לא מכירים? זה הולך בערך ככה:שבכל הלילות אבא בהרצאות הלילה הזה כולו שלנו. שבכל השבתות אנו אוכלים בסמינרים של ערכים הלילה הזה בבית שלנו. שבכל השנה אבא עסוק אם שאר אנשים בארץ ובחו"ל הלילה הזה בבני ברק.
אחחח.... כמה שהסוכה ``פנאטית``.
למרות שחג הסוכות הינו מן השמחים והיפים בחגי ישראל אי אפשר להתעלם מן ה"פנאטיות" שהוא מסמל. מפגש עם שרברב ישראלי בניו יורק הוכיח לי זאת היטב. גאה להיות פנאטי.
אושפיזין
24/09/15 שורשים

אושפזין

חג הסוכות, חג של שמחה

בסוכה תשבו שבעת ימים, ואומרים שאת כל הפעולות שהאדם עושה, שיעשה בתוך הסוכה הקדושה והנפלאה.

ובשונה משאר החגים, בחג הזה יש לנו 'אורחים' שמגיעים 'built in'

ה'אושפיזין' – שבעת הרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף ודוד, מגיעים מידי יום לבקר בסוכתנו הקדושה.

מה המשמעות של האושפיזין שבאים בתחילת השנה? כנראה שיש כאן לימוד.

וכך כותב הרב מן זצוק"ל בספרו 'אור התורה' בענין זה: חשבתי לומר שכל האושפיזין היו להם אירועים למינהם ודרך האירועים הם למדו איך להיות מקושרים לקב"ה, ואיך לעבוד אותו. ובתחילת השנה , כשאדם מתחיל שנה חדשה חשוב לדעת ולהכיר את הכוחות שיש בנו, את הכללים של איך להתנהג עם עצמו ועם הקב"ה, מבחינת עבודת הנפש שלו, ולכן הם באים בתחילת השנה.

הראשון – אברהם אבינו – איש החסד

אנו מוצאים אצל אברהם שה' יתברך אמר לו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". מה הרעיון? אנחנו לא מבינים את כל הסודות, יש הרבה דברים עליונים, אך דבר אחד אנחנו יודעיםף שאברהם אבינו התחיל משום דבר, לא היה לו שום דבר. אז בעצם הוא היה צריך להיות במצב של ייאוש. אברהם אבינו אומר לנו: תשמעו לי, לי לא היה שום דבר, רצו לקחת לי את הכל, גם רצו לפגוע בי, ולמרות זאת החזקתי מעמד, התפללתי לה' יתברך, הייתי מקושר לה' ובסוף קיבלתי, כמו שכתוב "ואברם כבד מאד במקנה ובצאן", תלמדו ממני אפילו שבתחילה לא היה לי שום דבר, התקשרתי לה' וכך היה לי.

ובזה אפשר להבין את מציאות החסד של אברהם אבינו שהוא ידע שאפילו שאין לאדם שום דבר, אז הוא יכול להיות מקושר למעלה. לכן הוא הזמין אנשים שלא היה להם אוכל שיבואו לאכול ולברך את הקב"ה שעל ידי זה יתחברו יותר למעלה. זה בעצם הענין, ללמד אותנו שאפילו כשאנו במצב קשה לא לשכוח את ה' יתברך, רק להתקשר אליו ועל ידי זה נזכה שה'

יתברך יעזורלנו. זה היה בחינת אברהם אבינו.

ביום השני בא בחינת יצחק, גבורה וצמצום.

יצחק ידע שאין לו סיכוי לבנים שהוא עקר ואשתו גם כן, למרות זאת ה' יתברך עזר לו, אז יצחק בעצם אמר לנו לא להתייאש, גם לי לא היה שום דבר ובסוף דרך תפילה ותחנונים, דרך קשר לה' קיבלתי, אז תלמדו מזה.

יעקב אבינו:

לבן הארמי רימה אותו "החליף את משכורתי עשרת מונים" (בראשית לא, מא) הוציא ממנו את הכל, למרות שהשקיע כל כך הרבה, בנה אותו, עזר לו,ולמרות הכל לבן רק הערים עליו קשיים ורימה אותו. למרות זאת הוא לא התייאש, והגיע לדרגה של בחיר האבות. אז יעקוב אומר: מה אתם דואגים, תראו כמה אני עברתי, כמה קשיים היו לי, ולמרות זאת ה' עזר לי.

משה רבינו:

מה היה חסר לו בבית פרעה במצרים, יכול היה להגיע למלוכה, כל אדם רוצה לעשות מה שליבו חפץ. אומר לנו משה, הייתי בבית פרעה ראיתי שהכל שום דבר ועזבתי את הכל.

אהרן הכהן:

בא אהרן ואומר:”מה אתה מקנא, תלמד ממני, משה יותר קטן ממני, וה' דיבר איתו. לא קינאתי, ולא רק שלא קינאתי אלא "ושמח בליבו", והלך לעזור לו. אז מה אתה צריך לריב עם אחיך, וכל שכן עם אחרים, “ושמח בליבו", תשמח עם מה שיש לך, איפה שאתה נמצא, תהיה מרוצה.

אחר כך בחינת יוסף:

הוא היה במצרים, היה יכול להיכנס לתאוות ולקשיים, עשר שנים בבור ומי הסתכלעליו? הוא , אומר לנו תשמעו, אתם רואים יכולתי להגיע לכל מיני תאוות והתגברתי, הוא אומר לנו תשמעו, אתם רואים יכולתי להגיע לכל מיני תאוות והתגברתי, הייתי בכל מיני קשיים במצרים ובסוף המליכו אותי למלך. אז אל תדאגו.

דוד המלך:

בא דוד המלך ואומר, תראה כמה רדפו אותי, רצו להרוג אותי, האחים שלי לא הסתכלו עלי, ועוד כל מיני קשיים היו לי, עם כל זה התחברתי לה' יתברך,והנה נהייתי "דוד מלך ישראל חי וקיים".

האושפזין מגיעים ללמד לבן אדם תראה, תלמד את המעלות שלנו, איך נאבקנו, איך התעלנו, איך הצלחנו. אז תלמד מאחד האושפיזין, הם לא באים אצלנו לאכול, הם באים ללמד, תלמד מאתנו מה שאנחנו עברנו, אורח זה מלשון אור חדש, אור נוסף שלא היה לך.

חג סוכות שמח

 
 
 
 

לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר