יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום חמישי ‏09 ‏יולי ‏2020  כ' באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ פסח \ ערב פסח - יום ארבעה עשר
שאלות קשורות
מה מותר לעשות בחג ובחול המועד?
האם חג פסח הבא עלינו לטובה הוא כמו שבת שאסור בעשיית מלאכה? ומה הדין לגבי "חול המועד"?
אכילת אורז בפסח
האם מותר לאכול בפסח אורז ושאר קטניות? והאם אשכנזי יכול לאכול אצל ספרדי בבית?
מהי ``מצה שמורה``, ``מצת מכונה``, ``מצת יד``

מה ההבדל בין מצה שמורה, למצות מכונה או למצות יד? מה הכי טוב לקחת?

לבער את החמץ

למה בפסח מתרחקים כ"כ מחמץ, ומדוע החמירה התורה כ"כ בחמץ "שלא יראה ולא ימצא.."?

אוכל שהיה מתחת למיטה
האם יש אמת במה שיש כאילו שמקפידים לא לאכול מאכלים שהיו מתחת למיטה מפני "רוח רעה"??
מאמרים דומים
בחודש ניסן- קורבנות הנשיאים
מראש חודש ניסן נוהגים בכל יום לקרוא את הפרשה של הנשיא שהקריב באותו היום, מפרשת קורבנות הנשיאים, ואח"כ אומרים "יהי רצון..."
שמואל הנביא
שמואל הנביא
גדרי חמץ
נהגו הרבה מאחנו בני ישראל, לא לסמוך על מכירת החמץ לנכרי כאשר מדובר בחמץ גמור. מהו "חמץ גמור"? יש בזה כמה מנהגים, יש שאינם מוכרים רק חמץ מדאוריתא ותערובת חמץ מדאוריתא, אבל, חמץ מדרבנן מוכרים. ויש, שגם בחמץ מדרבנן, אינם סומכים על המכירה, ויש שאף בספק מדרבנן אינם מוכרים. אי לכך לתועלת העינין החלטנו לפרסם טבלה שבה פירוט דרגת החמץ שיש בהרבה מוצרים נחוצים, כדי ליידע את הציבור. כמו כן יש החושבים שמוצרים שונים אינם כלל בחשש חמץ, לכן הוספנו גם דירוג של מוצרים שחייבים למוכרם.
צוחק מי שצוחק אחרון - הרהורים לחודש אלול
סגולות שונות יש במידת הליצנות. היא מסייעת לאדם להתמודד עם משברים והוא נעזר בה כדי להסית מעליו את חיצי הסבל. מדוע הרחיקוה חכמינו זכרונם לברכה?. ובמושב ליצים לא ישב.
חובת התלמידים
חובת התלמידים [ליום היא"צ ולזכרו של בעל הסולם]
ערב פסח - יום ארבעה עשר
30/03/15 שורשים

יום מלא וגדוש הוא יום ארבעה עשר בניסן בענינים רבים ושונים של מצוה השייכים לאותו היום ושהם הכנה לליל התקדש החג

ערב פסח - שחרית

בערב פסח מקדימים לתפילת שחרית כדי שיספיקו לגמור אכילת חמץ במועד, עד סוף שעה רביעית.

לא אומרים אצל קהילות אשכנז 'מזמור לתודה', מכוון שבערב פסח לא הקריבו קרבן תודה. ובקהילות ספרד יש הנוהגים לומר 'מזמור לתודה' גם בערב פסח.

תענית בכורים

מנהג קדום בכל תפוצות ישראל שהבכורות מתענים בערב פסח זכר לנס שניצולו ממכת בכורות במצרים. והיה צריך לעשות את התענית בחמשה עשר (ולא בארבעה עשר כמו שעושים) אךבחמישה עשר נכנס החג, ואין מתענים בחג. כל עיקר הנס שנעשה לבכורי ישראל במצרים שנצולו מן המוות, היה על ידי שנכנעו תחילה לה', והודו ואמרו כי רק לה' הגדולה והגבורה והממלכה, שלא כבכורי מצרים שגאותם מלאה ליבם לומר, אני ואפסי עוד. נמצא שהתענית היא לזכר ההכנעה שנכנעו בכורי ישראל, וקבלו עליהם עול מלכות שמים, וכל המתענה ממאכל וממשתה, ליבו נכנע לקדוש ברוך הוא.

וחלוקים המנהגים בתענית זו. יש אומרים שהכל מתענים, בין בכור מאב ובין בכור מאם, בין בכור זכר ובין בכורה נקבה, ואפילו אם אין ח''ו בכור בבית- גדול הבית מתענה, שכן בבתי מצרים ''אין בית אשר אין שם מת'' (שמות יב) ואם לא היה שם בכור, מת גדול הבית. ויש אומרים שמתענים רק בכורים ממש וזכרים בלבד. וזכר שנולד אחרי נפל, דינו כבכור לענין זה, ומתענה.

ונוהגים שהאב מתענה במקום בנו הבכור כשהוא קטן.

נוהגים להקל בתענית בכורים ואוכלין בה סעודת מצוה, כגון ברית מילה וסעודת סיום מסכת.

ופשט המנהג בהרבה קהילות שאחרי תפילת שחרית עורכים בבית התפילה סעודות סיום ואוכלים בה כל הבכורות שנמצאים שם, ועל ידי זה שאכלו בסעודת המצוה, יכולים לאכול כל היום.

מלאכה בערב פסח

חמור הוא ערב פסח מכל ערבי שבתות וחגים, שהוא אסור בעשית מלאכה מחצות היום ואילך. ואילו קודם חצות, במקום שנהגו לעשות בו מלאכה, עושים. ובמקום שלא נהגו שלא לעשותמלאכה - לא עושים מלאכה כל אותו היום.

מלאכה שמדוברת כאן היא מלאכה שעושה כדי להשתכר בה, או כשעושה לעצמו מלאכה גמורה, כגון לתפור לעצמו בגד חדש.

דבר האבד - מותר לעשות בו מלאכה בערב פסח, וכל המלאכות שמותרות בחול המועד, מותרות גם בערב פסח.

נוטלים ציפורנים, ומסתפרים בערב פסח, קודם חצות היום. ובדיעבד מותר ליטול ציפורנים גם אחר חצות, ולהסתפר אחר חצות רק על ידי ספר נוכרי.

אמרו חכמים: כל העושה מלאכה בערב פסח, אינו רואה בה סימן ברכה לעולם.

ביעור חמץ וביטולו

סוף שעה רביעית מן היום, הוא סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח, וכל חמץ הנשאר בביתו אחר סעודתו בערב פסח, מבערו מביתו בשעה חמישית מן היום ושורפו, ובשעת שרפתו הוא מבטל בליבו ובפיו כל שאר החמץ שנשאר לו.

יום מוכן לברכות

יום ערב פסח, שהוא ארבעה עשר בניסן, יום מוכן הוא לברכות מששת ימי בראשית. עוד לפני שנולד זרע ישראל, ולא היה השעבוד והגאולה, כבר היתה מסורת ביד אבות העולם כי הלילה הזה, ליל שירה והלל הוא וכל שערי טובה ואורה נפתחים בו.

 


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר