ניהול עצמי פנימי
כתובת
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שישי ‏15 ‏פברואר ‏2019  י"ב בשבט, תשע"ט
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ שבת קודש \ שבת פרשת פרה
שאלות קשורות
נשמה יתרה
מה הכוונה שמקבלים בשבת "נשמה יתרה"? ואם זה נכון שמקבלים "נשמה יתרה" גם בחתונה?
תהילים בלילה

האם מותר לקרוא תהילים בלילה?

מאמרים דומים
היבדלות עם ישראל מהגוים
היבדלות עם ישראל מהגוים
החג ה``יהודי`` ביותר בשנה
השנה החלטנו להזמין אורחים לליל הסדר למרות שבדרך כלל אני מעדיף את החגים בסביבה משפחתית בלבד. לא בשבילי, מה פתאום, בשביל הילדים. כדי שישאלו אותי "מה נשתנה?" בנוסח משפחת לוי. לא מכירים? זה הולך בערך ככה:שבכל הלילות אבא בהרצאות הלילה הזה כולו שלנו. שבכל השבתות אנו אוכלים בסמינרים של ערכים הלילה הזה בבית שלנו. שבכל השנה אבא עסוק אם שאר אנשים בארץ ובחו"ל הלילה הזה בבני ברק.
ימי השובבים - עיקר זמן התיקון בשבת קודש
אומרים חז''ל שהשבתות בימי השובבים מסוגלות לתשובה ולתיקון המעשים יותר מימות החול, והטעם הוא שבימי שבת קודש קוראים את הפרשה שבתורה, ועל ידי הקריאה מתעורר ומתגלה הזמן יותר.
הרוצה להתידד יקטין את עצמו
כמעט שחלף לו השבוע הראשון של חודש אלול חודש אלול הוא החודש האחרון של השנה. ככזה, הוא חודש בו יהודי מבצע חשבון נפש ובדק בית פנימי על השנה שחלפה ועל רצונותיו ומטרותיו לשנה המתחדשת. שמחה מיוחדת מלווה את המתייחסים לחודש זה בכובד ראש.
חכמת התרנגולת
תופעות שונות מתלוות למהפכת התשובה. אחת מהן היא ריבויים של "מומחים לקבלה" ו"רבנים של יום אחד" האם יש להיזהר מהם, ומדוע? וכיצד זה קשור לבניית המשכן?. על חכמה ויראת שמים. (פרשת ויקהל)
שבת פרשת פרה
11/03/15 שורשים

השלישית שב'ארבע פרשיות', היא פרשת פרה, קוראים אותה בשבת הסמוכה לפרשת החודש ואין מפסיקין בין שתי פרשיות אלה, הן באות זו אחר זו.

בשבת פרה מוציאים בבית הכנסת שני ספרי תורה, מפטיר קוראים בסדר פרשת פרה 'זאת חוקת התורה' שבספר במדבר.

ונוהגים להחמיר בקריאה של פרשה זו, כי לפי דעת מקצתם של הפוסקים, קריאה זו היא מצוה מן התורה, והיא רמוזה בפסוק: זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר - דבר אל בני ישראל, מזכירים תחילה את המצוה ואחר כך - דבר אל בני ישראל, כלומר דבר ותקרא לפני ישראל את החוקה הזו.

ענין קריאה זו קודם ניסן, כדי להזכיר ולהודיע לכל מי שנטמא במת להטהר מטומאתו, כדי שיוכל להקריב קרבן פסח במועדו.

ואף על פי שבעונותינו חרב בית המקדש ואין לנו קרבן ולא טהרה לאכול מבשר הקודשים, אנו מחזיקים בתורת הטהרה ולומדים מצוותיה ודיניה ועוסקים בהם בזמנם, ונחשב לנו כאילו הטהרנו מטומאותינו והכשרנו עצמנו להקריב קורבנותינו במועדם.

וכתוב בספרים, שימים אלה שקודם הפסח מסוגלים לזכות בהם לרוח טהרה, כשם שישראל עוסקים עתה בפרשת פרה והיו עוסקים בטהרתם קודם הקרבת הפסח בזמן שבית המקדש היה קיים.

טהרת אפר פרה אדומה הוא לטמאי מתים בלבד. ומצוה זו ניתנה גם לכפר על  מעשה העגל. לאחר שהקב''ה נתפייס עם ישראל אחר חטא העגל, וציוה עליהם לעשות לו משכן, ושכנתי בתוכם, נתן להם מצוה זו כדי להיטהר לגמרי מכל טומאה שדבקה בם מטומאת מת ומטומאת כל עבודה זרה שהיא שורש המיתה בעולם.

חוקת הפרה - הרבה מצוות בתורה שנקראות חוקה, ולא נאמר בהן טעם, אבל נמסרו לחכמים שבכל דור טעמיהו, רזיהן וסודותיהן. חוץ מבמצוה זו של פרה אדומה.אמר הקב''ה חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי.

רק למשה גילה ה' את טעמה, ''ויקחו איליך''. וחכמים אמרו שבמצוה זו של פרה אדומה, הורתה לנו התורה את דרך התשובה הגמורה לאחר שחוטאים.

אם עוברים עבירה, גם אם מתחרטים, הרי זה כבר עשה פגם בנפש, ועבירה גוררת עבירה, וזה גורם לאחרים שיחטאו גם, וכך הלאה, ובעצם פוגם בבריאה, אז איך אפשר להעביר את החטא הזה מן העולם, ולמחות את רישומיו שבכל מקום? עד שהתשובה תהיה שלמה, והכל יחזור לקדמותו.

אז כך היא הדרך של התשובה, קודם עוזב האדם את חטאו ולא יחטא עוד. אח''כ הוא חוזר אל הסיבה הראשונה שממנה נגרם החטא ומתקן גם אותה, וממנה - לסיבה שקדמה לה, ומתקן בכל מקום עד שחוזר ומגיע אל השורש הראשון לכל הסיבות, והשורש הראשון הוא טהור, ושום פגם לא יפגום בו לעולם.

וזה מרומז במעשי הפרה: ישראל נכשלו בחטא העגל, כיון ששבו, שרפו את העגל באש ובטלוהו. ואחר כך חוזרים אל מקור החטא - העגל, שהיא הפרה האדומה (אודם - רמז לחטא), שאף שם מצוי החטא - ולכן שורפים אותה לאפר. והאפר לא מנוקה לגמרי מן החטא, ולכן שמים אותו בתוך מים חיים אל כלי מקודש ושם הוא  השורש הראשון של כל הבריאה - מים חיים, מי בראשית, ''ורוח אלוקים מרחפת על פני המים'', ובשורש הזה, הכל טהור, הכל נתקן.

(מתוך ספר התודעה)


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר