יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום חמישי ‏09 ‏יולי ‏2020  כ' באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ ט``ו בשבט \ ברכת הפירות - הלכות
מאמרים דומים
ברכת הפירות - הלכות
בט''ו בשבט אוכלים הרבה מינים של פירות, ואפשר לבוא לידי ספק ברכה או חס וחלילה לידי ברכה לבטלה, לכן כדאי לשנן דינים אלו:
ברכת הפירות - הלכות
23/01/15 שורשים

 

בט''ו בשבט אוכלים הרבה מינים של פירות, ואפשר לבוא לידי ספק ברכה או חס וחלילה לידי ברכה לבטלה, לכן כדאי לשנן דינים אלו:

האוכל פירות האילן, בין שלא בתוך הסעודה ובין בתוך הסעודה, מברך עליהם בתחילה 'בורא פרי העץ', ואין ברכת 'המוציא' שבתחילת הסעודה פוטרת את הפירות אלא אם אוכלים עם הפת לשם ליפות הפת, אבל אם אוכלם לעצמם מברך עליהם אפילו באמצע הסעודה.

על איזה פרי מברך בתחילה?

היו לפניו הרבה מינים של פירות האילן - מברך על פרי אחד משבעת המינים שנזכרו בתורה לענין שבח הארץ: זיתים, תמרים, ענבים, תאנים ורימונים, ופוטר את שאר הפירות, ואף על פי שחביב עליו יותר מין אחר של פירות ממה שמונחים לפניו, ואפילו שהפירות מהמין האחר שלמים הם, והפירות ממין שבעה אינם שלמים.

בין הפירות שנזכרו בתורה לענין שבח הארץ - כל הקודם ל'ארץ' קודם לברכה: ''ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש'' (דברים ח). לפיכך סדר הקדימה בברכת פירות שבעת המינים הוא: זית, תמרים, ענבים, תאנה ורימון.

היו לפניו פירות שאינם משבעת המינים - מברך על הפרי החשוב בעיניו מכולם, ופוטר בברכה זו את שאר המינים.

מקום הברכה

אין מברכין לא על אוכל ולא על משקה עד שיביאוהו לפניו. ברך ואחר כך הביאוהו לפניו - צריך לברך פעם אחרת, כיון שבשעה שברך לא היה לברכה על מה לחול. אבל אם היו האוכלין והמשקין מונחים במקום אחר וידע בשעת ברכה כי יגש לשם וימצא אותם במקומם - יצא בדיעבד באותה ברכה שברך עליהם קודם שהיו לפניו.

תוספת

ברך על פירות שלפניו ואחר כך הביאו לו עוד פירות מאותו המין, או פירות ממין אחר אלא שברכתם כברכת הראשון, אין צריך לברך. ויש החולקים בדין הזה ואומרים שדוקא אם היו הפירות האחרונים מאותו המין רק אז אין צריך לברך. וטוב להיזהר לכתחילה להיות דעתו על כל מה שיביאו לו.

אורח

 אורח שהיה סועד על שולחן בעל הבית, אפילו הביאו לו כל פעם מינים חדשים, כיון שברך פעם אחת פוטר את כל המינים שברכתן כברכת הראשון.

פרי חדש

היה לפניו פרי חדש שלא אכלו עוד בעונה זו, מברך עליו גם ברכת 'שהחינו' לאחר הברכה 'פרי העץ', כיון שברכת העץ תדירה, ותדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם. ויש מקדימים 'שהחינו' קודם לברכת העץ כיון שמעיקר הדין מתחיבים בברכת שהחינו משעת ראית הפירות החדשים, ומפני שהחיוב בא ראשון לכן מברכין אותה תחילה.

שכח ואכל ולא ברך 'שהחינו', שוב אינו מברך.

אין מברכים 'שהחינו' על פרי שגדל בהרכבת שני מינים בעבירה.

היו לפניו הרבה מינים חדשים שצריך לברך עליהם 'שהחינו' - כשם שפוטר ב'פרי העץ' את כולם, כך פוטר את כולם ברכת 'שהחינו' אחת.

הביאו לפניו כמה מיני פירות ויש ביניהם פירות שכבר אכלם בעונה זו ואינו צריך לברך עליהם 'שהחינו', וגם פירות שצריך לברך עליהם 'שהחינו' - אם אותו פרי שצריך לברך עליו 'שהחינו' הוא גם קודם לברכה, כגון שהוא אחד משבעת המינים או פרי אחר שהוא חשוב מכל המינים - מברך עליו 'העץ' ו'שהחינו' ופוטר את כולם משתי הברכות. אבל אם אינו קודם לברכה, כגון שהיו לפניו תמרים שכבר אכל בעונה זו וענבים שלא אכל עדין - מברך על התמרים 'פרי העץ', ופטר את כולם מברכה זו, וכשהוא בא אח''כ לאכול ענבים - מברך 'שהחינו' בלבד ופוטר את המינים הטעונים 'שהחינו'. ויש הנוהגים להקדים אפילו בברכת 'פרי העץ' את המין הזה שמברך עליו 'שהחינו'. ויש שמקדימים 'שהחינו' על ראית הפרי החדש ואח''כ מברכין 'העץ' על המין המשובח ואוכלים.

ברכה אחרונה

גמר לאכול, אם בתוך הסעודה - מברך ברכת המזון ופוטר את הכל מברכה אחרונה. ואם שלא בתוך הסעודה אכל את הפירות - על הפירות שמשבעת המינים מברך עליהם לאחר האכילה 'ברכה מעין שלש' ועל שאר הפירות - 'בורא נפשות'. ואם אכל גם ממינים אלה וגם ממינים אלה - מברך ברכת 'מעין שלש' ופוטר שאר הפירות מ'בורא נפשות', שגם הם בכלל ברכת 'על העץ'.

 

(מתוך ספר התודעה)


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר