יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום חמישי ‏02 ‏יולי ‏2020  י"ג באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ ט``ו בשבט \ ט``ו בשבט
שאלות קשורות
סדר ט``ו בשבט

למה יש סדר מיוחד לברכות, וכי יש ברכות חשובות ויש שלא? ומהו דין הקדימה?

סדר ט``ו בשבט

למה יש סדר מיוחד לברכות, וכי יש ברכות חשובות ויש שלא? ומהו דין הקדימה?

מאמרים דומים
תפילה על אתרוג נאה - ט``ו בשבט
כתוב בספר 'בני יששכר': ''מה שקבלנו מאבותינו להתפלל בט''ו בשבט על אתרוג כשר ויפה ומהודר שיזמין ה' יתברך בעת המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל - הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו ה' יתברך לעת המצטרך את הפרי עץ הדר. והנה תפילתו תעשה פירות''.
ט``ו בשבט - ראש השנה
אפילו שט''ו בשבט נקרא ראש השנה, הוא נקרא כך לענינו, לענין מעשר פירות האילן, אבל אין בו לא איסור מלאכה, ולא משתה ושמחה, ולא זכר בתפילה.
ט``ו בשבט
חמישה עשר בשבט הוא אחד מארבעה ראשי השנה שיש בכל שנה ושנה, ואלה הם:
ט``ו בשבט - דינים בברכת הפירות
בט''ו בשבט אוכלים הרבה מינים של פירות, קצת דינים בנושא ברכות, קדימויות וברכה אחרונה:
ט``ו בשבט
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הבסר, ומנהגים
ט''ו בשבט
12/01/15 שורשים

חמישה עשר בשבט הוא אחד מארבעה ראשי השנה שיש בכל שנה ושנה, ואלה הם:

אחד בניסן - ראש השנה למנין שנות מלכי ישראל ולסדר הרגלים שבשנה.

אחד באלול - ראש השנה למעשר בהמה (מעשר בהמה אינו נוהג בימנו מכיוון שיש עליו קדושת קרבן).

אחד בתשרי - ראש השנה לדין, וכל באי עולם עוברים לפני הקב''ה ביום הזהכבני מרון. וכןהוא ראש השנה למנין שמיטות ויובלות, ולמנין שנות עורלה בנטיעות חדשות ולמעשר תבואות וירקות.

חמשה עשר בשבט - ראש השנה לאילן. למעשרות.

המעשרות אינם שווים בכל שנה, בשנה הראשונה שלאחר שנת שמיטה, והשניה, והרביעית והחמישית - שנות מעשר שני. והשנה השלישית והשישית - שנות מעשר עני. ומעשר ראשון יש בכל השנים. ולא מעשרין מפירות השנה הזו עם פירות שנה אחרת - איזה יום הוא זה שבו יוצאת שנה אחת ונכנסת שנה אחרת? ראש השנה לפרות האילן הוא בט''ו בשבט.

וגם לענין ערלה ורבעי, נגמרת השנה בט''ו בשבט ולא באחד בתשרי.

ויש אומרים שגם לענין פירות שביעית, הפירות שחנטו עד ט''ו בשבט של שנה שמינית, דינם כשל שביעית.

יש פירות שלא זמן החניטה קובעת בהם אלא זמן לקיטתם או זמנים אחרים, ולעולם תחילת שנתם בט''ו בשבט.

וקבעו חכמים את יום חמישה עשר בשבט כיום גבול בין שנה לחברתה, כיון שביום זה כבר יצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות, וכל חנטה של פירות שהאילן יוציא מכאן ואילך, ברכת השנה החדשה תהא.

ונוטעים בט''ו בשבט כי האדמה כבר אגרה את כל מה שהפרוה גשמי החורף, והיא דשנה ושמנה, והאילנות שנוטעים בחזקת שיקלטו יפה ויוציאו פירות.

 

(מתוך ספר התודעה)


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר