יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2020  ט"ז בחשון, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ אשת הכהן - פרשת אמור
מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
אשת הכהן - פרשת אמור
25/04/13 אברהם (אבי) כהן

 

אשת הכהן -פרשת אמור/ אברהם (אבי) כהן

בס"ד

פרשת אמור פותחת בצווי למשה לומר לאהרון הכהן ולבניו כיצד להישמר מפני הטומאה ולשמור על קדושתם וטהרתם בשל היותם קדושים לקב"ה מתוקף תפקידם בקודש:" וקדשתו כי-את-לחם אלהיך הוא מקריב קדוש יהיה-לך כי קדוש אני ה' מקדישכם" (ויקרא, אמור, כ"א, ח).                                         במהלך קריאת הפרשה קבלתי טלפון לא צפוי ממכר שהתעניין בשידוך. זה היה דרור כהן.            זאת הייתה השיחה השלישית שלנו החודש. הוא התקשר להודיע לי ששוב הפגישה לא צלחה ואם אוכל לחפש לו שידוך חדש. תהיתי לעצמי מדוע מלאכת הזיווג קשה כ"כ ונזכרתי בדברי חז"ל:               " קשה לזווגן כקריעת ים סוף, איני (האומנם?)" ועוד כהן, על אחת כמה וכמה...

 הגמרא במסכת סוטה (ב,א) אומרת: " ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני". על זה דרש ריש לקיש בפרשת סוטה:"  אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו ." לדעת ריש לקיש אשתו של אדם היא בבואה של מעשיו. אם יהיה צדיק יזווגו לו אישה צדקת. מוסיף על כך גיסו, רבי יוחנן, שזיווג כזה שהוא לפי מעשי האדם הריהו 'קשה'  לפני ה' כקושי שהיה לפניו בקריעת ים סוף שבה נשתנו סדרי הבריאה, כי מעשי האדם 'מאלצים' את ההשגחה לשנות את הזיווג המקורי שיוּעד לו ולהמציא לו זיווג חדש, ויש בזה מעין "חוק הטבע" החדש שמכוחו נקרע הים.

שואלת הגמרא בהמשך: כיצד אומר ריש לקיש שהזיווג נקבע לפי מעשי האדם? והרי ארבעים יום קודם יצירת הוולד, בת - קול יוצאת ואומרת: "בת פלוני - לפלוני"! משמע שהזיווג נקבע מראש ללא קשר למעשי האדם. עונה הגמרא: "הא [זה] בזיווג ראשון, והא - בזיווג שני". מבאר רש"י: זיווג ראשון של האדם הוא לפי מזלו שנקבע ארבעים יום קודם יצירתו, ואילו זיווג שני נקבע לפי מעשיו והוא שקשה לפני המקום כקריעת ים - סוף, כיוון שהאישה השנייה אינה בת-זוגו האמיתית (סוטה ב.(

הקב"ה, האחראי על מלאכת הזיווגים, פונה למשה להורות לאהרון ולבניו הכהנים כיצד לנהוג בנושא הטהרה והזיווגים: "והוא אישה בבתוליה יקח. אלמנה וגרושה וחללה זנה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו יקח אישה". (ויקרא, אמור, י"ג-י"ד).

בפשט הדברים אנו מסוגלים להבין מדוע הקב"ה מזהיר כל כך את הכהנים שלא להיטמא בעמיו, ומדוע נאסר עליהם להתחתן עם זונה או חללה ( שנולדה מפסולי הכהונה) ואפילו עם גרושה. אך אלמנה? מה הבעיה עם אלמנה? שהרי ידוע שהקב"ה חס על אלמנות ויתומים ונזהר בכבודם.

מיהו הכהן הגדול בפנימיות?

הכהן הגדול הוא הנשמה הטהורה. הוא הברומטר שמרגיש היכן נמצאת תודעת העם, היכן נמצאת תודעת הגוף. האם היא לכיוון של השתעבדות לתאוות הגוף ומילוי הרצונות העצמאיים או שמהא דווקא לגדילה רוחנית והשתחררות מכבלי הרצונות האנוכיים. הכהן מלשון כיוון, עליו מוטלת האחריות לכוון את תודעת העם לקדושה וטהרה .

מדוע אסור לכהן להיות בעל מום?

אומר רבי יצחק:" ...מפני שהוא פגום, ומי שהוא פגום לא ראוי לשמש בקודש. והרי העמידוהו האדם שנמצא פגום, אין בו אמונה, ואותו פגם מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם, בעל האמונה יותר מכולם והרי העמידהו."

אישה, אלמנה, גרושה, חללה וזונה בפנימיות:

האישה מתארת את הרצון שבאדם. היא כלי לקבלת השפע ולכן הוזהר הכהן שייקח רק בתולה ללא פגם, כשם שכלי עם פגם פחות טוב. ולמה צריכה היא להיות בתולה? עונה על הכך הזהר הקדוש:  " ...אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו פגמו. כלומר שמרמזת על המלכות, שנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קרבן לה', צריך שיהיה שלם בלי פגם...שלם בגופו שלם בנוקבא שלו, לקיים בו " כלך יפה רעייתי ומום אין בך". כידוע, הנוקבא היא בחינת רצונו של האדם."                                      מבחינת העבודה הרוחנית, על האדם לגלות בכל פעם מחדש רצונות חדשים בבחינת אישה בתולה, כאלה שעוד לא ניסה או לא פגם. כאן אנו מבחינים ב4 נשים (רצונות) שנאסרו לו:

אלמנה: שהאדם מת באמצע, היינו שמת ברוחניות, מבחינת "רשעים בחייהן קרויין מתים". מתאר מצב של מקובעות מחשבתית, עבודה בבחינת "מצוות אנשים מלומדה".

גרושה: הרצון שהאדם גרש/סילק מעצמו, שלא יכול היה לראות חוכמת האמת דרך רצון זה, היות והוציא את מלכות שמים מביתו.

חללה: רצון שחולל על ידו, היינו שהשתמש ברצון זה בחול במקום בקדושה, דהיינו השתמש ברצון שלא על פי תכליתו וחילל אותו.

זונה: הינו מהמושג:" זן ומפרנס לכל"- על האדם לדחות מעליו רצון הדורש לקבלה עצמאית, שהמזון הנצרך לנפשנו לא יבוא מידי בשר ודם כלומר מהגוף, אלא יהיה זה מזון רוחני שיחיה את ליבנו ונפשנו על בסיס קבוע.

כי אם בתולה מעמיו יקח אשה: הכהן שהוא בבחינת אמונה, יקח אישה בתולה= רצון חדש שלא נעשה בו שימוש בעבר, כך שעבודתו תהיה רק בבחינת אמונה שמעל הדעת.

 

שנזכה כולנו להיות בבחינת כהן המנווט את נפשו וגובר על יצרו!

שבת שלום!

 


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר