יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום ראשון ‏05 ‏יולי ‏2020  ט"ז באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ כללי \ ירידת גשמים: זכות ישראל על ידי הדין האלוקי, או מתנת שמים?
שאלות קשורות
מה מותר לעשות בחג ובחול המועד?
האם חג פסח הבא עלינו לטובה הוא כמו שבת שאסור בעשיית מלאכה? ומה הדין לגבי "חול המועד"?
סגולות בדוקות לזיווג !
איזה סגולות ישנם למציאת זיווג?
מרדכי ואסתר היו בני זוג ?
האם נכון הדבר שמרדכי ואסתר היו בני זוג, הלא במגילת אסתר זה לא נזכר??
יום הזיכרון
האם זה נכון שדווקא חוג שומרי התורה והמצוות נמנעים מלציין את "יום הזיכרון לשואה ולגבורה"??
צניעות יתר

האין בצניעות מופגנת משום יוהרה? איך המסורת היהודית מתייחסת לזה אם בכלל? תודה

מאמרים דומים
עבודת ימי ספירת העומר
היום 24 יום לעומר - תפארת שבנצח בכדי לנצח (ממידת הנצח) את היצר שלנו, צריך לנהוג בדרך המלך שהיא דרך הממוצע: הרמב"ם כתב שבכל המידות ילך האדם בדרך המיצוע, אלא שאם נטה לאחת משתי הקצוות, אז מן ההכרח לו להטות עצמו לקצה גבול השני, וכך ירגיל את עצמו לאט לאט לעמוד על דרך המיצוע, ואמרו חז"ל איזה דרך ישרה, שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם - ופרשו שזוהי דרך המיצוע - וזה מה שמראה לנו מידת התפארת שבנצח. קיניין תורה - "באמונת חכמים", בעקבות החכמה החכמה מניעה את גלגלי העולם קדימה. אם רוצים באמת לרכוש חכמה, צריך לצאת ולחפש אחריה באופן מעשי. יותר חכמה משמעותה יותר חיים, יותר משמעות ויותר הנאה. "איזהו חכם? הלומד מכל אדם". צריך לקחת את החכמה ברצינות אבל גם לבדוק בזהירות כל חכמה מה טיבה. כשפוגשים אדם כדאי לשאול את עצמנו, איזה דבר שעשוי להיות משמעותי עבורי, האדם הזה יודע?
בחודש ניסן- קורבנות הנשיאים
מראש חודש ניסן נוהגים בכל יום לקרוא את הפרשה של הנשיא שהקריב באותו היום, מפרשת קורבנות הנשיאים, ואח"כ אומרים "יהי רצון..."
להתחבר לנשמה - חלק ראשון מתוך עשרה
האדם יכול לזהות את עצמו באחת משתי האפשרויות. (כמובן שישנה גם אפשרות שהאדם יתכחש לכך שיש בו גם כח רוחני, אך לא באדם כזה עסקינן.) אפשרות ראשונה, האדם יכול לזהות את עצמו כגוף שבתוכו נטמנה נשמה גנוזה. האפשרות השניה היא שהאדם יזהה את עצמו כנשמה שעליה הלבישו גוף. ההבדל בין שתי האפשרויות אינו נעוץ בסדר הקדימות או במינון, אם יש שמונים אחוז גוף ועשרים אחוז נשמה או להפך. ההבדל בזיהוי האדם את עצמו כגוף או כנשמה הוא הבדל במהות. בזיהוי מה הוא האדם בעצם – בעצמיות הפנימית שלו.
פרשת פנחס
הרב רז מקהילת "ואני תפילה" בפרוש השבועי שלו - הפעם על פרשת פנחס
``יאמרו רבם דקרו?`` - הרהורים נוגים בעקבות הסתלקות המקובל הצדיק רבי אלעזר אביחצירא ע``ה
עם היוודע דבר הסתלקותו החלו השאלות להכות בחלל הלב ללא רחם. הנהיה כדבר הזה? כיצד קם תלמיד על רבו ורוצחו נפש? וכי יש לך בן ההורג את אביו? האם ניתן להשיב על שאלות אלו?. הרהורים נוגים.
ירידת גשמים: זכות ישראל על ידי הדין האלוקי, או מתנת שמים?
03/04/11 יונתן מאירס

חשקינו הרב למטר השמים אשר נלאה ממנו ובל יורד, אמור להעלות בקרבינו תמיהות – מה גורם לו להתמהמה? מדוע נחשך מעימנו זלעפות רקיע??

 

אקדים לציין ביאור נפלא השזור בדברי המהר"ל הקובע שהקב"ה מוריד מטר דרך מידת הגבורה, וכל מהות הגשם מייצג את מידת הדין (חדושי אגדות ב"מ לח., באר הגולה באר השישי). וכנזכר בלשון המשנה "גבורות גשמים" (ברכות ברכות לג., תענית ב.). הפסוקים השגורים על לשוננו, בקריאת שמע שחרית וערבית מורים על כך בפירוש: הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם כו'. וְחָרָה אַף ה' בָּכֶם וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר כו' (דברים יא, טז-יז).

ואמנם לפעמים הקב"ה מאריך אף כנלמד בספר מלכים (א,טז), שלוש שנים היו גשמים אף שאחאב החטיא את ישראל, עד שאליהו נעל ארובות השמים, בהמתינו לתשובה שלימה מאת עם ישראל.

עוד ביאר המהר"ל (גבורות ה' ע"א) ידוע הוא שכל התגלות לפועל הוא בדין. ומפרש שבכדי להוריד שפע לעולם המעשה צריכה ההשפעה השמימית לעבור תהליך ושינוי, בכדי להתאים עצמה לנסיבות עולמינו, רק על ידי דין ניתן לשנותו.

בל נטעה שמידת הדין פועלת רק בכדי להוריד לנו שפעי מרום. כאשר מידת הדין עוברת ממצב פסיבי למצב אקטיבי, גם הנשפע חייב להבדק תחת זכוכית המגדלת של מידת הדין, אם אכן ראוי הוא לקבל מן האלוקים.

 

קריאת רוב הפוסקים לומר תפילת ועננו בורא עולם בתפילת שמונה עשרה. בתפילה זו אנו מתחננים וְהָסֵר מִמֶּנּוּ דֶּבֶר וְחֶרֶב וְרָעָב, וְחַיָּה רָעָה וּשְׁבִי וּבִזָה, וְיֵצֶר הָרָע וְחָלָיִים רָעִים וְקָשִׁים, וּמְאוֹרָעוֹת רָעיִם וְקָשִׁים. לו פעם עלה בלבנו התמיהה "מה ענין שמיטה אצל הר סיני? מדוע ערבנו תפילה להסרת חיה רעה בתוככי בקשת גשמים??"

 

לאור הדברים הנ"ל נבין; מאחר שמתחנו את מידת הדין בבקשת מטר. שהרי הגשם מושפע בבחינת דין. מוסיפים אנו בקשה להצלה מפגעים רעים העלולים להתעורר מכח הדין שהתעורר עלינו.

 

בצורה אחרת יכולנו להגדיר את סיבת ירידת הגשם ע"פ דברי המהר"ל כהתערותא דלתתא -  התעוררות של מטה. פירוש הדבר שהעדר המטר נובע ממחסור שלנו ביראת ה' ואהבתו, והגורם לגשם הוא עבודת האלוקים של עם ישראל המעוררת את השפעות הרקיעים. מידת החסד הינה לפנים משורת הדין, נתינה העוקפת את מאזני הצדק. דין, הינהו נתינה לפי מידה ומשורה עד כמה שהמקבל ראוי לכך.

 

גישה אחרת מצאנו לג"ר יונתן אייבשיץ בספרו יערת דבש הקובע שגשם היורד מהשמים מסמל התערותא דלעילא. מהשמים התעוררו לתת לאוכלוסיית כדור הארץ מתנת אלוקים חיים. מאידך גיסא, טל מסמל התערותא דלתתא. שהטל מתעבה באויר הסמוך לקרקע ועולה מעלה.

ונחלק על המהר"ל אשר הסביר פנים להראות שגשם יורד ממידת הדין. לא כן דעת בעל יערת הדבש אשר פירש שגשם הינו התעוררות שמימית לתת לבאי העולם דבר שאינו מגיע להם. 

בתחילת פרשת האזינו נאמר יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתִי כו' (דברים לב,ב). ופירש רש"י ז"ל: תזל כטל - שהכל שמחים בו, לפי שהמטר יש שהן עצבים, כגון הולכי דרכים ומי שהיה בורו מלא יין. ע"כ. עוד ידענו שטל קיים לעולם, ואף בקיץ אנו מבקשים "מוריד הטל". אמנם גשם בא בגבורה לפרקים.

 

לפי גישת המהר"ל אפשר לבאר שהטל הינו מתנת אלוקים המשתלשת ממידת החסד, ולעולם הקב"ה משפיע עלינו טל. מצד שני,

 

[1] ניתן היה לפשר בין הגורמים ולפרש שדעת הג"ר יונתן אייבשיץ להשוות מטר להתערותא דלעילא הינו רק מבחינת הסמליות שבדבר: גשם בא ממרום ונוחת על הארץ. אמנם עצם הירידה בפועל בודאי משתלשלת מתוך מידת הדין כמשמעות דברי המהר"ל.

אלא שלא מלאני ליבי להתייחס לדברי יערת הדבש בצורה כה שטחית, וכמשורר המתשמש במטאפורה כהדגשת עניין נקודתי בלבד. ובודאי שהגר"י אייבשיץ רצה שנבחן את דבריו מכל הכיוונים, ותורתו תורת אמת.

 

גשם תלוי במעלת עם ישראל בתקופת החורף.

 

לדרכו של ר' יונתן אייבשיץ ניתן לפרש שגשם אינה שמחה לכולם, שהרי אם נצרכנו להתעוררות שמימית כנראה שאיננו ראויים לאותו דבר והחסרנו בתפקידנו עלי אדמות.

מאידך, טל כולם שמחים בו, כאשר אנו סוגדים לאלוקינו, ה' שמח בנו ומשתלמת מטרת הבריאה, כמתוכנן בעת יצירת אדם הראשון מששת ימי בראשית.


יהא רעוא, שנזכה לעבוד את ה' אלוקינו באמת ובתמים, למען ירבו גשמי הברכה ויתקיים בנו הפסוק יִפְתַּח ה' לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת הַשָּׁמַיִם לָתֵת מְטַר אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ, וּלְבָרֵךְ אֵת כָּל מַעֲשֵׂה
יָדֶךָ. וְהִלְוִיתָ גּוֹיִם רַבִּים וְאַתָּה לֹא תִלְוֶה. (דברים ח,יב).

 

 


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר