יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2020  ט"ז בחשון, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ בראשית‎
מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
בראשית‎
31/10/12 יואל ברדוגו

בס"ד

 

שנה חדשה. מתחילים שוב מבראשית. טעונים ומלאים ממטען הימים נוראים והחגים, חוזרים אנו לפתוח את התורה ואת השנה החדשה בפרשת בראשית.

 

התורה פותחת במשפט הסתום ביותר. "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". כדאי לעצור רגע אחד. להתבונן בפסוק הזה ולחוש את ריבוי הנסתר על הניגלה. למעיין במדרשי חז"ל ובביאורי הראשונים על הפסוקים הפותחים את ספר בראשית מתגלה עולם עלום אשר את עומקו לא ניתן לאמוד. נותרים אנו עם תחושה של עומק אשר משאיר את הלומד עם מחשבה של מה לו ולחיים אם אינו מצליח להשיג אפילו קצה קוצו של בראשית. תחושה זו יש בה להמריץ את האדם לחקור ולהבין את חייו עצמו. עצם המסע מכניס שמחה וסיפוק.

 

אך עדיין יש לנו להפיק לקח מסוים מפסוקים סתומים אלה. נטעם קצת מ'דו שיח' של שני ענקי עולם – רש"י ורמב"ן.

 

דברי רש"י הפותחים את פירושו לתורה מציבים שאלה בשם אביו:

 

"אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם' (מצוות הפסח הנאמרת בספר שמות) שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל".

 

בתחילה מקשה רבי יצחק להבין את תכליתו של ספר בראשית הפותח את התורה. סוף סוף, המילה 'תורה' היא מלשון הוראה ותכליתה של תורה להראות לישראל את דרך החיים בה הם צריכים ללכת. לאור זאת, מה תפקידו של ספר בראשית? אין בו מצוות שנצטוו עם ישראל כעם (יש בו, למשל, את מצוות ברית במילה. אך זו ניתנה לאברהם בלבד ולא לעם ישראל כעם) .כספר הוראות היתה התורה צריכה להיפתח במצוות הפסח ('החודש הזה לכם' – חודש ניסן) שהיא המצווה הראשונה בה נצטוו עם ישראל כעם. מה טעם פתיחת התורה בבראשית?

 

עונה רבי יצחק (מביאו רש"י):

 

פתח בבראשית "משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים' (תהילים קי"א) שאם יאמרו אומות העולם לישראל: ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים. הם (ישראל) אומרים: כל הארץ של הקב"ה היא. הוא בראה והוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם (לאומות העולם) וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו."

 

כלומר, תכליתו של ספר בראשית אינה להסביר איך העולם נברא ולתאר לנו את גן העדן אלא מטרתו אחרת - לתת הסבר לטוענים על ארץ ישראל. להסביר שהעולם כולו (ובכללו ארץ ישראל) הוא של בורא עולם (שהרי 'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ') והוא עושה בה כראות עיניו. ברצונו נתן את ארץ ישראל לאומות וברצונו נטלה מהם ונתן אותה לעם ישראל.

 

כאן 'נזעק' הרמב"ן ואומר שהוא אינו מבין את עצם השאלה של רבי יצחק (מה טעם הפתיחה בבראשית): "ויש לשאול בה (בשאלתו של רבי יצחק), כי צורך גדול הוא להתחיל התורה ב'בראשית ברא אלוקים' כי הוא שורש האמונה  ומי שאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון הוא כופר בעיקר ואין לו תורה כלל"

 

כלומר, הרמב"ן טוען שאין מקום לשאלתו של רבי יצחק שכן התורה פתחה בבראשית משום שראוי לפתוח בשורש שאומר שהעולם נברא ואיננו קדמון.  אם כן אינו ראוי אלא לפתוח בבראשית המשריש את עובדת היות העולם נברא ולא קדמון.

 

מכח שאלתו, שופך הרמב"ן אור יקרות על הבנת שאלתו של רבי יצחק ועל תכלית ספר בראשית.

רבי יצחק מבין שבריאת העולם היא שורש הכל ושראוי להדגיש זאת. אך סיפור בריאת העולם, גן העדן, אדם הראשון וחוה אינם תורמים להשרשת שורש האמונה מכיוון שאלו מאורעות אשר מעטים ובודדים מבינים – "מעשה בראשית סוד עמוק אינו מובן מן המקראות ולא יוודע על בוריו אלא מפי הקבלה ע"י משה רבינו מפי הגבורה ויודעיו חייבין להסתיר אותו". לכן, שואל רבי יצחק, על הטעם של פתיחת התורה בבראשית. אם הודעת שורש האמונה היא הטעם אין צורך באריכות לא מובנת של מאורעות. את השורש הזה קיבלו עם ישראל במעמד הר סיני בו (בספר שמות, גם כן) נאמר להם בעשרת הדיברות "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ'. ניתן 'לדלג' על ספר בראשית ולהגיע ישירות לספר שמות. לכן מבקש רבי יצחק למצוא טעם אחר בפתיחת התורה בבראשית ועל כן שאלתו.

 

על פי הבנת העומק בשאלתו של רבי יצחק נוכל כעת, בעזרתו של הרמב"ן, להבין את תשובתו.

 

אם נתבונן לעומק בתיאור בריאת העולם נבחין בחוקיות  המלמדת אותנו רבות על חיי הכלל הפרט.

 

האדם הראשון נועד לחיות בגן העדן ולאחר המעידה בעץ הדעת גורש משם. באופן דומה, אנשי דור המבול, בגלל מעשיהם, גורשו מן העולם כולו. דור הפלגה (מגדל בבל) גורשו ופוזרו בכל קצוות תבל גם כן בגלל מעשיהם.

 

נמצא שסיפור בריאת העולם ובראשית בא לגלות לנו חוק החקוק בבריאה. בעלותו של אדם על רכושו ועל אדמתו היא תולדה של מעשיו. מעשיו הטובים מקנים לו בעלות על אדמה ורכוש, ואילו מעשים רעים, חלילה, מנשלים אותו מאדמתו ורכושו. במילים אחרות, שורש הבעלות או אי בעלות של אדם על אדמתו ורכושו הוא ביחס ישיר למעשיו. אם טובים הם, זוכה הוא בשלו. אם רעים הם, נקטעת בעלותו. הפסקת הבעלות יכולה להתבצע ע"י גורמים שונים ומשונים אך אלו לא יותר מ'רשות מבצעת'. הגורם הוא המעשים.

 

"אם כן ראוי הוא, כאשר יוסיף הגוי ('גוי' פירושו אומה) לחטוא שיאבד ממקומו ויבא גוי אחר לרשת את ארצו כי כן הוא משפט האלוקים בארץ מעולם". אם חשבנו בעבר שהתורה, בפתיחתה בספר בראשית, מסבירה לנו איך נברא העולם הרי שכעת מגלים אנו שמטרתה שונה לחלוטין. בפתיחתה בספר בראשית, מבקשת התורה לגלות לנו חוק בל יעבור – בעלות האדם על כל אשר לו, תלויה באופן ישיר במעשיו.

 

עכשיו ברורה תשובתו של רבי יצחק. מדוע פתחה התורה בבראשית? משום 'כח מעשיו הגיד לעמו'. כלומר, התורה פתחה בבראשית כדי להגיד ולפרסם את כח מעשי הקב"ה שחקק בעולם את תלות הבעלות במעשים. עם גילוי כזה יכולים עם ישראל לענות תשובה לאומות הטוענים כנגדם ולומר להם ש'ברצונו נתנה להם (אומות) וברצונו נטלה מהם ונטלה לנו.

 

הרמב"ן מוסיף ומגלה שאותה תשובה הניתנת לאומות העולם יכולה גם להינתן לעם ישראל עצמו כאשר הוא שואל את עצמו מכח מה הוא נמצא על אדמת ארץ ישראל ומכח מה הוא גורש משם. אין זה כי אם מכח מעשיו.

 

נלמד אנו מבריאת העולם על האחריות המוטלת על כל אחד ואחד להצדיק את אשר יש לו – בריאותו, משפחתו, עבודתו, שכלו רכושו, וכו'. כל זה אינו אלא פיקדון ע"מ לבצע בו טוב ולתועלת.

 

שבת שלום


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר