יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2020  ט"ז בחשון, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ על הבוקר‎
מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
על הבוקר‎
05/07/12 יואל ברדוגו
בס"ד

מלך מואב – בלק – שוכר את שרותיו של נביא אומות העולם (בלעם) כדי שיקלל
את ישראל וכך יביא לכיליונו של העם. בהתבוננו באופי עם ישראל הוא מבין
שכדי לנצחו יש לפגוע בשורש כוחו שהיא הרוחניות. אם נצליח לחבל במישור
הזה, חושב בלק, אז תהיה אפשרות לנצח את עם ישראל. על כן פונה הוא לנביא
אומות העולם ע"מ שיחבל בחוסן הרוחני של עם ישראל ע"י קללותיו.

מהו בעצם המנגנון הזה של קללות בלעם שיש בידם להבא כליה על עם ישראל.

מתוך פסוקי הפרשה ניתן לגלות שבלעם מזהה שהמתחרה שלו בעם ישראל הוא אברהם אבינו ובו דווקא הוא מנסה להתחרות ועליו לגבור.

בבוקר לאחר שקיבל בלעם אישור לקבל את הצעתו של בלק למטרות משכורת בלבד
ולא כדי לקלל מקדים בלעם את קומו בבוקר: "ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את
אתונו...." הפסוק הזה דומה מאד לנאמר על אברהם לאחר שצווה לעקוד את יצחק:
"וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את אתונו". כתגובה לזריזות של בלעם אומר הקב"ה
לבלעם: "רשע! כבר קדמך אברהם אביהם (של ישראל) שנאמר 'וישכם אברהם בבוקר'
".

זאת ועוד- בדרכו לבלק פוגש בלעם את מלאך ה' שמונע ממנו ללכת. בראותו את
המלאך, מעמיד בלעם פני מתנצל ואומר: "ועתה אם רע בעיניך אשובה לי". תשובה
זו מפליאה שהרי בלעם יודע שדרכו לקלל את ישראל רעה בעיניו של הקב"ה ולא
רק בעיני המלאך ומדוע הוא מתבטא 'רע בעיניך'. על כך עונה רש"י שבלעם
מתכוון בתשובתו להתריס ולומר שדרכו של הקב"ה כבר ידועה לו מן העבר שהקב"ה
מצווה וחוזר בו מציוויו באמצעות מלאך שכן גם אברהם אבינו צווה ע"י הקב"ה
בעצמו לעקוד את יצחק ו'חזר בו' מציוויו ע"י מלאך. אף כעת, טוען בלעם,
הקב"ה אישר לי ללכת וחוזר בו ע"י מלאך.

גם בדברי התנאים אברהם ובלעם הם מתחרים צמודים: "כל מי שיש בידו שלושה
דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של
בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין
רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע (מסכת אבות, פרק ה',
משנה י"ט)

מהי משמעות 'התחרות' הזו בה מתחרה בלעם באברהם?

המהר"ל מפראג מפנה את תשומת ליבנו לכך שכאשר טוען הקב"ה לבלעם "כבר קדמך
אברהם, אין הכוונה ל410 השנים בהם קדם אברהם את בלעם. אם זאת הכוונה, מה
אכפת לה לתורה לכתוב גם אצל בלעם וישכם בלעם בבוקר? מדוע התורה צריכה
לשנות בלשונה ולכתוב 'ויקם בלעם....'?

מסביר המהר"ל שבלעם רצה להקדים את אברהם בשעת הקימה בבוקר ועל זה אומר לו
הקב"ה שכבר קדם אותו אברהם – היינו אברהם השכים בשעה מוקדמת יותר עוד
לפני עלות השחר. במילים אחרות, אין כאן קדימות כרונולוגית של אברהם על
בלעם אלא יש כאן תחרות על שעת הקימה בבוקר. אברהם קדם את בלעם והשכים
בבוקר עוד לפני עלות השחר ואילו בלעם קם מוקדם בבוקר אך לאחר אור היום
(ראה 'שפתי חכמים' על כך)

מה הם ביאורם של דברים? מה יש לנו ללמוד מכך?

המהר"ל במסכת אבות עומד על המשותף ועל השונה שבים אברהם לבלעם: "וכשם
שהיה אברהם ראש לאומה הישראלית כך היה בלעם ראש לאומות העולם לפי שהיה
נביא לאומות העולם". אך ההבדל ביניהם הוא "כי אברהם היה נבדל מן החומר
אבל בלעם היה מתחבר אל החומר". שניהם רוכבים על בהמותיהם אך באברהם נאמר
שחובש את חמורו לומר לנו "שאין לאברהם צירוף כלל אל המדרגה החומרית רק
רוכב עליו ומתעלה עליו..." ואילו בבלעם נאמר שרוכב על אתונו לומר לנו
ש"בלעם היה מתחבר אל החומר" וזאת משום שהאתון היא נקבה ואכן חז"ל מגלים
לנו שבלעם שכב עם אתונו היינו התחבר אל החומר.

גבול דק עובר בין הצמדות לחומר לבין השליטה עליו – גבול דק שתוצאותיו כבירות.

מושג של כיליון שייך רק בדבר חומרי. בדבר רוחני אין כיליון אלא אדרבה
שגשוג ונצחיות. ניקח זוגיות כהמחשה. כאשר המניע להתחברות הוא חומרי הרי
שהכיליון ישלוט בחיבור זה. אך כאשר המניע הוא רוחני הרי שיש כאן זוגיות
נצחית ומשגשגת. הנאה חומרית היא קצרה מאד ומגיע מהר מאד לרוויה. ואילו
הנאה רוחנית היא ארוכה ואינסופית. למשל, הגבול לאוכל טעים הוא מיידי
ואילו הגבול למוסיקה טובה הוא רחוק הרבה יותר. צלחת מעוררת תיאבון הופכת
עד מהרה לבלתי נחשקת אך צלילים ערבים ממשיכים וממשיכים. כללו של דבר, ככל
שהדבר יותר חומרי הוא פחות נצחי ועלול הרבה יותר לכיליון וככל שהדבר
רוחני יותר הוא נצחי יותר וקשה להגיע לרוויה ממנו.

בלעם רצה לכלות את ישראל ע"י הכנסת מימד חומרי לתוך העם. בקללותיו, רצה
בלעם להכניס מימד סופי בנצחיות עם ישראל. אך אברהם קדם אותו בעקידת יצחק
שבה השליט אברהם את הרוח על החומר. רוחניותו ואישיותו של אברהם הורתה לו
ללכת אחר ציוויו של הקב"ה לעקוד את יצחק. מנגד, דעותיו האישיות והאנושיות
(החומריות) של אברהם הורו לו להתנגד לכך. בעקידתו של יצחק השליט אברהם את
רוחניות על גבי חומריות ובכך יסד את האומה הישראלית שכוחה בהשלטת החומר
על הרוח. כאן סוד הנצח של עם ישראל. בזה ביקש בלעם להתחרות ולעקור את
השורש הנצחי ע"י הכנסת שלטון החומר על הרוח. על כן ביקש בלעם לקום מוקדם
בבוקר אך אברהם קדם אותו כאשר השכים מוקדם יותר וכבר נטע את היסודות
הרוחניים של עם ישראל.

נמצא שבהשכמתו, הגן אברהם על צאצאיו מפני מזימותיהם של בלק ובלעם.

אך למתבונן יש כאן מסר חשוב מאד ליום יום של הישראלי הפרטי. אברהם דאג
לכך שתחילת היווצרותו של ישראל תהיה מיסודות רוחניים. ידע אברהם שדבר זה
יגן על ישראל בהמשך. כך גם צריך להיראות סדר יומו של ישראלי המבקש לא
לשקוע בתוך ים החומריות המצפה לו כאשר מתחיל הוא את יומו. אם ישכיל לפתוח
את יומו בדברים רוחניים אזי מובטח הוא שיהיה מוגן מפני שאון הרחוב והיום.
אם ישכיל להשכים את הרוחניות על פני החומריות אז יצליח להיות רוכב על
החמור ולא להיפך. כדאי ומומלץ להשקיע את הדקות הראשונות של הבוקר בקריאה
של חומרים נעלים ובעיסוק בהם. זה לא צריך להיות שעות אלא זה יכול להיות
דקות. עיקר המטרה הוא לבכר את הרוחניות. דבר זה יגן על האדם מפני
החומריות לבל תיהפך חלק מעצמותו אלא רק תשמש ככלי לחייו.

חכמים מוסרים לנו שזו הסיבה לכך שיהודי, מיד עם קומו בבוקר בזמן שעדיין
קורי השינה בעיניו ו'פיג'מתו' לגופו אומר: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שבחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך". בקומו משנתו, דומה היהודי לדף חלק
ומה שנדפס על דף זה בבוקר הוא שיקבע את דפוסו של היום שלפניו. על כן חשוב
הוא שמחשבתו הראשונית ביותר של אדם בפתח יומו תהיה גבוהה ולא נמוכה וזאת
כדי שיגן על עצמו מפני השפעות היום.

לנו, נותר ללמוד מעיקרון זה ולשכללו. פתיחה גבוהה של הבוקר תעזור לנו
לשלוט על היום ולא להיגרר בו

שבת שלום
לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר