יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום רביעי ‏02 ‏דצמבר ‏2020  י"ח בחשון, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ מדוע כלולים בתורה חוקים אשר אין השכל משיגם
מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
מדוע כלולים בתורה חוקים אשר אין השכל משיגם
28/06/12 יואל ברדוגו

בכל שנה בהגיענו לפרשת 'חוקת', פוגשים אנו בציווי על פרה אדומה (!) אשר
תכליתה לטהר את היהודי מטומאת מת. כלומר, יהודי נגע במת או שהה עם מת תחת
קורת גג אחת אין הוא רשאי להגיע לאיזור בית המקדש בירושלים (כמו גם למשכן
במדבר) אלא לאחר שהוא נטהר מטומאתו זו; ואיך נטהרים? פשוט...לוקחים פרה
אדומה, שוחטים אותה, שורפים אותה...את אפר הפרה, לתוך השריפה הזו משליכים
אזוב, עץ ארז ושני תולעת, 'מערבבים' יחד עם מים ואת מי אפר הפרה האלה
מזים על האדם המיטהר...ברור, לא? זאת ועוד אותו אדם שמכין את אפר הפרה
הוא עצמו נטמא. כלומר, פעולת הכנת האפר מטמאת את העוסק בה (איש טהור עד
לעיסוק באפר)  בעוד בכוחו של האפר לטהר את הטמא, מטמא את הטהור ומטהר את
הטמא...

ההוראה הזו נקראת בפי התורה 'חוקה'. אם משפטים הינם ציוויים שניתן להבינם
בשכל אנושי הרי שחוקים הם ציוויים אשר אין להם טעם הגלוי לשכל האנושי.
ישנם 'חוקים' סתומים נוספים בתורה אשר אין השכל משיגם כגון כלאיים,
שעטנז, וכו'. אם כן מדוע, דווקא פרה אדומה קרויה בפירוש חוקה? והאם
הציוויים הסתומים האחרים קרויים חוקה? עונים חז"ל:

"לפי שהשטן ואומות העולם מונין (לועגים) את ישראל לומר: 'מה המצווה הזאת
ומה טעם יש בה?' לפיכך, כתב בה (בפרה אדומה) 'חוקה'. גזירה היא מלפני
(הקב"ה) ואין לך רשות להרהר אחריה". ומסביר בעל ה'שפתי חכמים' (אסופת
דברי ראשונים ואחרונים על רש"י), שאומות העולם לועגים דווקא על מצווה
סתומה זו , משום שבזו המצווה לא רק שאין מבינים את שורש הציווי אלא יש אף
יש בה סתירה פנימית –אפר הפרה מטהר הטמאים ובה בעת  מטמא את הטהורים.

ננסה להבין מדוע הקב"ה כלל בתורה חוקים אשר אין השכל משיגם. מה תפקידם?

שמעתי בעבר דימוי יפה. נתאר נקודה הצפה לה במרחב. היא נהנית לה שם לבדה,
מרחפת בשלווה פסטורלית. פתאום היא שומעת קול קורא. 'פסססס...היי, נקודה',
אומר הקול 'אני יותר מפותח ממך. אני יכול לנוע קדימה ואחורה בעוד את
יכולה לעמוד במקום אחד בלבד'. מביטה הנקודה וראה שהקו הוא זה שמדבר אליה.
הקו, נבדל  מהנקודה, בכך שיש לו מימד ואילו הנקודה אין לה אף לא מימד
אחד.

ממשיך הקו לנוע אחורה וקדימה ופתאום הוא שומע קול קורא. 'פססס..היי קו',
אומר הקול, 'אני יותר מפותח ממך. לא רק שאני יכול לנוע אחורה וקדימה אני
אף יכול לנוע ימינה ושמאלה לצדדים'. מביט הקו ומזהה את הריבוע מדבר אליו.

ממשיך הריבוע לנוע אחורה וקדימה, ימינה ושמאלה ופתאום הוא שומע קול קורא.
'פסססס...הי ריבוע', אומר הקול, 'אני יותר מפותח ממך. לא רק שיכול אני
לנוע אחורה וקדימה, לא רק שיכול אני לנוע ימינה ושמאלה, יכול אני לנוע אף
למטה ולמעלה. מביט הקו ומזהה את התיבה מדברת אליו

הנקודה לא מבחינה בקו מכיוון שהקו מחוץ לעולמה. הקו מבחין רק בחלק
מהריבוע ולא מבחין  במה שמחוץ לעולמו (ימינה ושמאלה). הריבוע מבחין בחלק
מהתיבה אך לא משיג את מימד העומק שבה (למעלה ולמטה) אשר נמצא מחוץ לעולמו
הפרטי.

נוכל להמשיך ולשאול, האם התיבה מבחינה ומשיגה את כל מה שיש להשיג או אולי
יש  מימדים ופנים נוספים....?

אדם יכול לצאת מהמימדים האישיים שלו. יש בו נשמה השוכנת בקרבו אשר איננה
נתונה לגבולות. אם יפעל על ידה יוכל להעפיל גבוה. מה מונע?

כשיצאו בני ישראל ממצרים ונקרע ים סוף היה צריך משה לדרבן את ישראל לעזוב
את ים סוף מפני שהם היו שקועים בלקיחת שלל מצרים אשר היה עמוס בתכשיטים,
זהב וממון רב. לאחר שסוף סוף התנתקו מים סוף, הלכו במדבר שלושה ימים ולא
מצאו מים. כשהגיעו למקור מים היו אלה מים מרים, ועל מנת  להמתיקם, הורה
הקב"ה למשה להשליך עץ אל תוך המים. איזה סוג עץ זה היה?

"רבי אליעזר המודעי אומר זה עץ של זית שאין לך מר יותר מזית...רבן שמעון
בן גמליאל אומר: בא וראה...שבשר ודם במתוק מרפה את המר אבל הקב"ה אינו
כן. אלא במר מרפה את המר". עץ הזית המר ריפא את מרירות המים והפך אותם
מתוקים. ריפוי מר במר.

לאחר קריעת ים סוף, עם ישראל היה בדרכו לקבלת התורה הרוחנית. אלא שהם
התעכבו סביב הממון. במילים אחרות, הם היו בדרך להתרומם מעלה באישיותם,
ברוחניותם אך הם התעכבו סביב אגירת ממון. השקעה באישיות וברוחניות
חשובה, אך הסיפוק המיידי מפתה מכיוון שהוא מסב 'תוצאה' מיידית, כאן
ועכשיו. הנשמה רוצה (רוחניות), אך הדחף (לגשמיות) מנצח.

מאבק זה אינו נסוב רק סביב ענינים גשמיים כמו ממון. כל הצרכים/דחפים
שהאדם 'מכור להם ו'אינו יכול בלעדיהם' (למשל כבוד, שליטה, כח) מאטים את
התפתחותו הרוחנית של האדם. האדם המרגיל עצמו לצרכים מרובים ממלא את עולמו
ואת זמנו הקצוב במילוי צרכים אלה וממילא נשאר מקום מצומצם יותר להתפתחות
אישית. נמצא שאדם, ברדיפתו אחר צרכים, אינו משחרר עצמו. אלא הוא החליף את
העול הכרוך בהשקעה באישיות בעול הכרוך במילוי צרכיו. אדם המכור לכבוד
בעצם נתון לעול (הכבד...) הכבוד. הוא עבד שלו ורחוק מלהיות בן חורין
אמיתי, שנפשו משוחררת . אדם שצריך גירויים חיצוניים נתון לעול הגירויים
הוא עבד שלהם. 'אדם לעמל יולד' (איוב ה') ובידו לבחור את העמל. הסוד הוא
שעמל האישיות משחרר ואילו עמל הצרכים והאגו כובל ומצמצם. וכאן נשאלת
השאלה -  מה התיקון לזה? כיצד מחליפים עול מזויף בעמל האישיות ?   מר
במר. נסביר...

הדחפים הם מרים לנשמה. הם מכבים אותה ומונעים את אורה. כנגד זה עול רוחני
הוא מר לדחפים. אדם שמחליף עול דחפים בעול רוחני מרפא מר במר. הוא מרפא
מר לנשמה (שהם הדחפים) במר לדחפים (שהוא עול רוחני) – מר במר ירפא. כאשר
אדם מחליף עול דחפים בעול רוחני הוא מרגיש משוחרר והוא מרגיש אדון לעצמו
ולא עבד לדחפיו. אז, בדומה למים ההופכים מתוקים, אישיותו עולה ופורחת,
חייו מלאי סיפוק ותוכן אמיתי

אותם חוקים בתורה,  שלא ניתן להבינם בשכל האנושי, הם במהותם ושורשם אותו
עול רוחני, וקיומם של אותם חוקים מישם הלכה למעשה את העדפתם על פני עול
דחפים המלאכותיים. וכבר אמרנו שעול כזה משחרר מכיוון שהוא מצמצם את המקום
אותם תופסים הדחפים בחיי האדם ומאפשר מקום נרחב יותר לפיתוח האישיות
והרוחניות.

אין בנמצא אדם המשוחרר מעמל ומעול. הסוגיה המרכזית,  היא בחירתו  בעול
אותו הוא מעדיף. קבלת עול רוחני ועול חוקים על אנושיים פירושו  פינוי
מקום לרצונות גבוהים וצמצום מקומם של רצונותיו הקטנים.

שבת שלום


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר