יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום ראשון ‏29 ‏נובמבר ‏2020  ט"ו בחשון, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ פרשת שבוע \ האופנה שבתכלת
מאמרים דומים
צורה של אסטרטגיה
משהו אישי....בימים אלה אני מגבש אסטרטגיה בנושא המעסיק כל הורה – גבולות. כיצד מציבים בפני ילדינו גבולות באופן אפקטיבי ויעיל? ב'אפקטיבי ויעיל' כוונתי לתוצאות חיוביות שישתרשו במבנה נפשו של הילד. (פרשת שופטים)
2 טיפים להשגת מטרות בשיחה - פרשת ויגש
כולנו רוצים לדעת איך להצליח לנהל שיחה בצורה אפקטיבית, ומה פתאום אני כותב על זה? לא הפכתי למומחה באפקטיביות, פשוט אפשר ללמוד מפרשת השבוע, פרשת "ויגש" על נושא זה.
האופנה שבתכלת
13/06/12 יואל ברדוגו

בעבר הלא רחוק היו לאופנוענים ה'מורעלים' אופנת לבוש מאד יחודית שנקראה
'פרנזים'. המדובר הוא על קצוות לא מעובדים של בגדי העור שבלטו בשולי

הבגדים בצורה של חוטים/פתילים. הדבר דמה לחוטי בד לא ארוגים שבלטו בקצוות
הבגד אלא שהיו אלה חוטי עור (שהרי הבגדים הם בגדי עור כמובן....) והם
נקראו 'פרנזים'.

תמיד עניין אותי שהאופנה הזו לא גררה אחריה את הציצית אותם לובשים
יהודים. סוף סוף גם כאן ישנם 'פרנזים' לא ארוגים המבצבצים מקצוות הבגדים
של יהודים. יש יהודים שלובשים הציצית מתחת לבגדים ויש כאלה שמעל הבגדים.
כך או כך, הדימיון של האופנה לציצית העתיקה הוא כל כך בולט עד שחשבתי
מדוע הציצית לא הפכה לאופנתית בקרב האופנוענים....

המקור לבגד המוזר הזה שנקרא 'ציצית' (על שם הפתילים שיוצאים ממנו) נמצא
בפרשת השבוע – פרשת שלח.: "...ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם.
ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת". המדובר הוא על שמונה חוטים בכל פינה
מארבעת פינות (כנפות) הבגד כאשר החוט המקיף את השבעה האחרים הינו חוט
תכלת – צבע תכלת המופק מחילזון מיוחד שבימי הגלות הארוכים איננו (כשם
שמצוות רבות אינם ניתנות לקיום בשלמות כתוצאה מהגלות). מכיוון שפתיל
התכלת איננו מעכב את מצוות הציצית הרי שהיום הפתילים שיש לנו הינם כולם
לבנים.

למנסה להבין את הסוד הטמון בציצית מתגלים מאמרים של רבותינו אשר מצד אחד
סותמים יותר את הבנתנו ומצד שני מותירים אותנו עם תחושה שיש כאן עניינים
נשגבים מאד. הנה כמה מדברי חכמינו-

"רבי מאיר (תלמיד רבי עקיבא) אומר: מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין? מפני

שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה
לכסא הכבוד...." את דברי רבי מאיר מבאר רש"י אך לאחר ביאורו נשארים אנו
עם תהיות גדולות עוד יותר. כך דברי רש"י: ...."וכשהקב"ה מסתכל בכסא הכבוד
שלו נזכר במצווה זו (ציצית) שהיא כנגד כל המצוות".....מישהו הבין כאן
משהו? אני לא!

וכן הרמב"ן מביא את דברי רבי נחוניה בן הקנה (תנא שחי בתקופת בית שני)
ב'ספר הבהיר' שמבאר את דברי שלמה המלך בספר 'קהלת' כך: ...."ארץ שנחצבה
ממנו שמים והוא כסאו של הקב"ה והיא אבן יקרה והיא ים החכמה וכנגדה תכלת
הטלית ציצית....."

בספר 'משך חכמה' (רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, 1850) מובאת התבוננות
נפלאה על הציצית.

לכל אחד מאיתנו עולה מידי פעם שאלה מדוע העולם אינו מושלם. מדוע צריך
האדם לתרום את חלקו כדי להשלים את הבריאה. העול הזה לא קיים אצל בעלי
החיים. הם, למשל, מוצאים את מזונם מן המוכן ואנו צריכים לעבד אותו מספר
רב של שלבים עד אשר הוא ראוי לאכילת אדם. אך האמת היא שזוהי בדיוק מעלתו
של האדם.

"שאל טורנוסרופוס הרשע (נציב רומאי בארץ ישראל בזמן בר כוכבא) את רבי

עקיבא איזה מעשים נאים מעשי הקב"ה או מעשי בני אדם?" השאלה הזו הוצגה
לרבי עקיבא במסגרת ויכוח ביניהם בה התנגד טורנוסרופוס לברית המילה בטענה
שבכך משחיתים בריאה מושלמת. כדי להמחיש לטורנוסרופוס שמעשי בני האדם הם
הנאים יותר הביא לו רבי עקיבא חיטים גולמיות ולידם עוגות ושאל מה נאה
יותר העוגות או החיטים. לפי שהודה טורנוסרופוס שהעוגות העשויות בידי אדם
הן נאות יותר שאל מדוע לא נולד האדם נימול. על כך ענה לו רבי עקיבא: "לפי
שלא נתן הקב"ה את המצוות אלא לצרף בהם וכך אמר דוד (ספר תהילים) 'אמרת ה'
צרופה '....."

רבי עקיבא מגלה שהבריאה איננה מושלמת בכוונת תחילה כדי שלאדם תינתן
האפשרות להשלימה בעצמו ובכך להיות שותף של הקב"ה במעשה בראשית. כל המצוות
אותם מקיים יהודי אינם אלא כדי לצרף ('לצרף' מלשון לנקות וכן מלשון לחבר
יחד) את המקיים אותם אל בוראו כשותף בעולם. ככזה, יכול אדם להעלות את
הבריאה מעלה או לחילופין לדרדר אותה מטה שכן הוא שותף, כאמור. בידי האדם
להשלים את הבריאה או להיפך חלילה.

וכיצד נוצר העולם הלא מושלם הזה? פשוט....התשובה בדברי חז"ל: "מהיכן
נבראת האורה?...מלמד שנתעטף הקב"ה כשלמה (שמלה, בגד) והבהיק זיו הדרו
מסוף העולם ועד סופו..." בהמשך אומרים חז"ל שאלו הם בעצם דברי דוד המלך
באומרו בספר תהילים: "עוטה אור כשלמה"

נמצאנו למדים שכל הבריאה הזו הינה 'בגד' וכשם שבגדיו של אדם מסתירים את
האדם עצמו ובשרו כך הבריאה הזו מסתירה מעיננו את מציאותו והימצאותו של
בוראה. לעיני הבשר שלנו אין דבר מעבר למטרים הבודדים שאנו רואים מלפנינו.
כך מובא בספר 'משך חכמה' בלשונו: "אבל לעין המוחש, השפל, אשר בל יוכל
להשיג שום דבר רוחני, ומכל שכן כבודו יתברך, הבריאה היא כמו המעטה
למאציל...". (אגב, במקום אחר חז"ל מספרים לנו ש'בגד' הוא מלשון בגידה.
לפי דברינו זה מובן משום שהבריאה הזו יש בה כדי לגרום לאדם לבגוד בבוראו
שהרי היא מסתירה את הקב"ה מאיתנו).

ומשום שה'בגד' – היינו הבריאה – אינו מושלם ומוגמר, מצווה היהודי ללבוש
ציצית שהיא בגד אשר מצידיו יש חוטים שעדיין לא נארגו ללמדנו שישנם עוד
גימור והשלמה אשר נתונים בידי האדם. וכדי להראות שבמעשה ההשלמה של הבגד
(הבריאה) האדם הופך שותף של מנהיגו של עולם הרי שחוט התכלת הוא המלפף את

שאר החוטים. ומדוע חוט התכלת דומה להקב"ה? על זה עונה רבי מאיר שהבאנו
לעיל:... מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר,
ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד...."

העובדה שהסובב אותנו היא בעצם רק חומר גלם שעל האדם לעבדו ולהשלימו כדי
שיוכל להפיק ממנו תועלת – העובדה הזו היא רק העתק לחייו הרוחניים של האדם
אשר ניתנים לו כחומר גלם אשר עליו מוטלת השלמתה וגימורה כעבודת חיים.

כיצד זה קשור למעשה המרגלים שהוא הנושא המרכזי בפרשה? כיצד זה קשור
ליציאת מצרים המוזכרת בנשימה אחת עם הציצית? כיצד הציצית מסייעת לאדם שלא
לזנות (היינו לא לסטות הצידה) אחרי עיניו וליבו?

ננסה לענות, אולי, בפעם הבאה (בתקווה שאצליח להבין עד אז....)


נתקבלו 1 תגובות
היה קשה למצוא את התשובה היפה שסיפקת, תזכה למצוות.

נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר